processed
Groen in je buurt - een begin van iets moois

Groen in je buurt - een inspirerende avond

De Groenbezig inspiratieavond "Groen in je buurt" was bedoeld om met je eigen buren concreet aan de slag te kunnen. Ruim 100 mensen hadden zich aangemeld voor deze inspirerende avond. De deelnemers weten nu meer over aanleg van Bloemenlint en over andere mogelijkheden om met je buren je eigen straat te vergroenen.

Hieronder een verslag van de workshops.

Presentatie Inleiding

Maarten Bruns hield een filosofisch getint verhaal over waarom groen in een stedelijke omgeving zo belangrijk is.

Een groene omgeving is een klimaatbestendige omgeving. Het geeft schaduw waardoor de temperaturen minder oplopen zodat hittestress niet optreed. Maar het vangt ook water op en geeft dit geleidelijk af aan de onderliggende bodem zodat de pieken waterafvoer tijdens regen niet zo hoog is. Een groene omgeving is ook prettiger om in te verblijven. Uit onderzoek blijken mensen gelukkiger, blijven ze langer, en hebben ze minder last van stress.

Bomen leggen C02 vast en voorkomen daarmee verder gaande stijging van temperaturen, vangen ze fijnstof en geven zuurstof af. Allemaal zaken waardoor wij gezonder kunnen blijven. Daarnaast blijken huizen in een groene omgeving ook nog eens financiele meerwaarde te hebben.

Veel input dus aan de vervolg workshops: wat kun je nu specifiek doen om je buurt te vergroenen.

presentatie Maarten Bruns (powerpoint)

Presentatie Bloemenlint - door Angelien Hoppen

Angelien Hoppen hield een gloedvol betoog over de noodzaak van hulp aan vlinders en bijen. Bijen hebben het moeilijk; zo'n 50% van de bijen staat inmiddels op de rode lijst, terwijl ze essentieel zijn voor de bestuiving van onze bloemen en voedselgewassen. Een van de methodes is het aanleggen van een bloemenlint.

Met een bloemenlint maak je zichtbaar dat je iets voor wilde bijen wilt doen. Het is aaibaar/sympathiek, verbindend en iedereen kan meedoen. Bovendien zie je bijna direct het resultaat op bodem, insecten en vogels. En je kan ieder jaar verder werken aan een beter bloemenlint.

In onderstaande presentatie een aanzet tot de organisatie van een bloemenlint actie, de resultaten en successen van eerdere acties, de mogelijke dagen waar je kunt aansluiten en andere mogelijkheden om te vergroenen.

In de presentatie ook mogelijkheden van financiering en andere links om meer te weten te komen over Bloemenlint.

gedachtenwolken over motivatie
gedachtenwolken over motivatie  -  Angelien Hoppen

presentatie Bijenlint (powerpoint)

Presentatie Vergroenen van je buurt - door Arjan Broer

De presentatie van Arjan Broer ging over het belang van groen in je buurt. In deze tijd dat klimaatverandering hoog op de agenda staat, maar voor veel mensen wel ver-van-mijn-bed is, laat Arjan zien dat je zelf wat kunt doen om de gevolgen van deze verandering te beperken. Een van de meeste concrete acties is het verwijderen van tegels uit je tuin en te vervangen door planten, struiken en bomen. Maar waarom zou je eigenlijk je buurt vergroenen?

 • Je verminderd de hittestress
 • Je bevordert de opname van regenwater in de grond, zodat riolen niet overbelast raken
 • Je helpt veel dieren die jouw tuin kunnen benutten als voedselbron en helpt gelijk met het veiligstellen van jouw eten van de toekomst: geen appels, aardbeien en bloemkool zonder solitarie bijen.
 • Een buurt vergroenen doe je altijd met je buren. Je leert je buren beter kennen waardoor de straat gezelliger, mooier en leuker wordt. Bovendien kan je huis in waarde toenemen...

Hoe kan je dat doen?

 • leg een geveltuin aan en zet er planten in waar bijen van houden
  (zie onderstaande blauwe knop)
 • beplant de boomspiegels in de straat
 • installeer een regenton
 • voortuin vergroenen
 • met de buurt een plantsoen adopteren
 • insectenhotel maken
 • en nog veel meer mogelijkheden...

Overleg altijd met de wijkbeheerder of andere vertegenwoordigers van de gemeente als het over openbaar groen gaat. De teleurstelling is groot als jouw ingerichte of ingezaaide perk door de gemeente wordt gemaaid...

In onderstaande presentatie meer info. Financiele mogelijkheden worden onderaan deze pagina besproken.

Veel plezier met je groene buurt!

Vergroenen van je straat - waar denk je dan aan?
Vergroenen van je straat - waar denk je dan aan?  -  Arjan Broer

presentatie Groen in je buurt (powerpoint)

Financiering van plannen

Een aantal vragen gingen over financiering voor buurtinitiatieven die hun buurt willen vergroenen.

In de verschillende presentaties zijn mogelijkheden aangedragen.

 • Financiering door Oranjefonds door deel te nemen aan de Burendag of NLdoet . Voor NLdoet is het ivm uitstel tot mei nog mogelijk om een activiteit aan te dragen en daarvoor een bijdrage aan te vragen. Je moet dan wel een stichting of vereniging zijn, of via een stichting/vereniging de aanvraag kunnen laten verlopen. Voor Burendag (aanvraag meestal vanaf 1 juni) kan ieder bewonersinitiatief een bijdrage aanvragen voor inrichting van de buurt.
 • Veel gemeenten hebben voor buurtinitiatieven ook een potje. Zowel Groene Loper Zwolle als Groene Loper Enschede gaven daarover informatie. Maar ook andere gemeentes hebben geld over voor buurtversterkende ideeën.
 • Financiering door een bijdrage vanuit de Bijenbeweging (deadline 23 april); maak een plan en de Bijenbeweging Overijssel leest met je mee. Ze ondersteunt goede initiatieven met professionele kennis, hun netwerk en een financiële bijdrage.
 • In het fondsenboek staan nog meer mogelijkheden vermeld.