eerste-kievitsei-2022-Overijssel_Tonny
Tonny Rupert, de vinder van het eerste kievitsei in Nederland

Eerste kievitsei 2022 gevonden in Overijssel

Op woensdag 9 maart is in Hengevelde (Overijssel) het eerste kievitsei van 2022 gevonden. Deze vondst is even naar 11 uur gemeld bij Landschap Overijssel. Het ei is gecontroleerd door deskundige Aad van Paassen. Vastgesteld is dat het een vers ei is. De vinder is Tonny Rupert, vrijwilliger van weidevogelgroep Hof van Twente. Het ei (uit een nest met twee eieren) is gevonden op een maisperceel met ondergezaaid gras.

De vogels die op en rond het boerenerf verblijven heten tegenwoordig boerenlandvogels. Voorheen was dat weidevogels

Aftrap van het seizoen bescherming boerenlandvogels

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2022 officieel begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties (in Overijssel is dat Landschap Overijssel), de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds, trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

de eerste twee kievitseieren van 2022
de eerste twee kievitseieren van 2022  -  Aad van Paassen

Vrijwillige weidevogelbeschermers

LandschappenNL en haar provinciale organisaties ondersteunen circa 3.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL Natuurfonds doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 4.000 vrijwilligers. Deze weidevogelvrijwilligers trekken in het voorjaar het land in om samen met agrariƫrs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere boerenlandvogels te zoeken en deze nesten te markeren. De markeringen maken het mogelijk voor de boer om rekening met de nesten te houden tijdens veldwerkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen boerenlandvogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.

Op de website van Boerenlandvogels in Nederland staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen vijf jaar. Ook de bevindingen uit 2022 krijgen een plek op deze website.

Vrijwilligers (en boeren) dragen bij aan herstel van biodiversiteit

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer daar waar nodig aan te passen om de weidevogels succesvol te laten broeden.

De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. De provinciale organisaties van LandschappenNL en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is de voorwaarde voor effectief weidevogelbeheer.

wulp
wulp

Ook het eerste wulpenei van 2022 is gevonden in Overijssel

Het is een goed jaar voor de boerenlandvogelvrijwilligers in Overijssel. Ook het eerste ei van een wulp is gevonden in Overijssel.

Vondsten afgelopen 10 jaar van het 1e kievitsei

 • 2022 - 9 maart - Hengevelde Overijssel
 • 2021 - 5 maart - De Ronde Venen;
 • 2020 - 2 maart - Maasdriel;
 • 2019 - 28 februari - Fryske Marren;
 • 2018 - 14 maart - Giessenlanden;
 • 2017 - 9 maart - Ronde Venen;
 • 2016 - 9 maart - St Oedenrode;
 • 2015 - 8 maart - Schelluinen;
 • 2014 - 5 maart - Delwijnen;
 • 2013 - 21 maart - Binnenveld Ede;
 • 2012 - 10 maart - Oudehaske;
 • 2011 - 6 maart - Maasland.