IMG_0226

Enthousiaste vrijwilligers gaan aan de slag met biodiversiteitsmonitoring op Energietuin De Noordmanshoek!

De Noordmanshoek in Wijhe wordt één van de eerste energietuinen van Nederland. Zo’n energietuin laat zien hoe opwek van duurzame energie samen kan gaan met de versterking van de biodiversiteit, het landschap en ruimte voor recreatie. Als energietuin willen we natuurlijk onderzoeken welk effect de ontwikkeling heeft op de biodiversiteit in het gebied. Op de Noordmanshoek gaan vrijwilligers helpen met het monitoren van vogels, vlinders en planten. Inmiddels hebben zich al 12 enthousiaste vrijwilligers aangemeld!

Eerste bijeenkomst

Op maandagavond 17 april hebben we een eerste bijeenkomst gehouden voor 8 enthousiaste vrijwilligers die bij deze monitoring willen helpen. Dit deden we samen met Stichting Noordmanshoek, Natuur en Milieu Overijssel, Goed Veur Mekare, Landschap Overijssel en IVN.

We maakten kennis met elkaar en kregen een introductie over Energietuin de Noordmanshoek van Wendy Oude Vrielink en Herman Lankhorst. Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel, sloot hierop aan door de monitoring toe te lichten. Daarna gingen we samen met Jacob het veld in!

Tijdens de bijeenkomst stonden vooral de interesses en mogelijkheden van de vrijwilligers centraal. Het blijkt een heel diverse groep wat betreft ervaring en voorkeuren. Extra leuk, want zo kunnen de vrijwilligers ook van elkaar wat leren! De komende weken gaat de groep van start gaan met het structureel monitoren van vogels, (dag)vlinders en planten. Op incidentele basis willen we hier ook zoogdieren en vleermuizen aan toe voegen. De informatie die gaat worden verzamelt, geeft samen met de nulmeting die Ecocertified eerder heeft gedaan, een veel informatie over hoe het gebied de komende jaren verandert.

Lijkt het je leuk te helpen om vogels, vlinders en/of planten in de Noordmanshoek in kaart te brengen? Of heb je interesse in het monitoren van een andere soort? Je kunt je nog aanmelden. Kijk hier voor meer informatie: https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/kennis-van-of-interesse-in-vlinders-planten-en-vogels-kom-monitoren-op-landgoed-de-noordmanshoek/

Meer info: Lokaal https://noordmanshoek.nl/ en het concept https://www.energietuinen.nl/