231203 Zaadje tot Boom blaadjes

Groenbezig Festival

Groene organisaties uit Overijssel nodigen alle vrijwilligers die actief zijn in het groen uit voor een inspirerende en gezellige bijeenkomst!

Het Groenbezig Festival gaat plaatsvinden op een mooie plek midden in de Overijsselse natuur. De definitieve uitnodiging hiervoor, met het programma, is binnenkort te zien op Groenbezig. 

Save the Date
Save the Date  -  NMO

Save the date: vrijdag 5 juli 2024

Deze dag is bedoeld voor alle vrijwilligers die betrokken bij groen vrijwilligerswerk in Overijssel. Of je nu bij IVN, KNNV, Landschap Overijssel, NMO, Staatsbosbeheer, IJssellandschap, Twickel of Natuurmonumenten actief bent, dat maakt niet uit. Voor ons zijn de doelen samen te vatten in:

  • Kennis én uitwisseling
  • Feesten én bedanken
  • Ontmoeten én inspireren.

Zie meer over het (voorlopige) programma hieronder...

parasolzwam
parasolzwam  -  Nico Kloek

Programma

Het programma is nog in ontwikkeling, maar denk aan inspirerende lezingen en workshops over (ring-)slang, wilde bijen, story-telling, groene schoolpleinen, natuurfotografie, eetbare natuur, bosbaden, landschapsbiografie, weidevogels (en andere soortenspecials), knotwilgen en (veel) meer.

Je kunt twee keer kiezen uit deze lijst met talloze workshops. Als de hele lijst bekend is wordtdat hier gepubliceerd.