IMG_20210408_125615
vrijwilligerswerk

Groen vrijwilligerswerk langdurig ondersteund door provincie Overijssel

Iedereen die bezig is met groen vrijwilligerswerk weet het: het verbind je met het landschap of je buurt én met de mensen in de groep. In en met de natuur bezig zijn maakt je bewust waar je in woont en leeft. Vrijwilligerswerk in de buitenlucht is bovendien gezond en maakt mensen aantoonbaar gelukkig. Het landschap zorgt voor de mens en de vrijwilliger zorgt voor het landschap.

In dit artikel een verwijzing naar een heel item over groen vrijwilligerswerk van de provincie. De provincie heeft het programma Natuur voor Elkaar waar onder andere het groene vrijwilligerswerk mee wordt ondersteund. Maar hoe werkt dat nu? Een filmpje, een podcast en een artikel op Groenbezig geven een beeld van de ondersteuning. 

Doorkijkje naar de toekomst

We willen dat in de nabije toekomst iedereen die dat wil mee kan doen met groen vrijwilligerswerk, zowel in dorp en stad als in de natuur daarom heen. Daarvoor willen we het aanbod in de ondersteuning van de groene vrijwilligers verbreden met nieuwe thema’s zoals Groen in de Stad en Groen in de Zorg. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te bieden mee te doen, zetten we ons ervoor in verschillende typen vrijwilligerswerk te kunnen aanbieden (nieuwe interessegebieden, nieuwe werkwijzen, kortlopende projecten). De huidige groep (traditionele) vrijwilligers blijven we zo goed mogelijk faciliteren en waarderen.

Tips en ideeën?

Heb jij tips of ideeën om deze ondersteuning uit te breiden? Laat het ons vooral weten. Dat komt het groene vrijwilligerswerk ten goede!

Mail de tips naar info@groenbezig.nl en vergeet dan niet je naam en je telefoonnummer te vermelden.

groen vrijwilligerswerk --- heel breed
groen vrijwilligerswerk --- heel breed