foto-chris-van-benthem-profiel2-springendal

Herontdekking van de natuur

We zijn nog geen 5 minuten aan het lopen. In het bos trok iets onze aandacht. We blijven beiden stilstaan. Schuin rechts van ons ontdekt Chris drie reeën in het bos. We laten dit mooie moment op ons inwerken en blijven nog even staan. ‘Dat vind ik nou mooi he’. Met deze ervaring begint het interview. Chris vertelt: ‘Als kind heb ik gevoeld dat het mijn missie is, iets te betekenen voor de aarde. Ik ben altijd al bezig geweest met planten, dieren en vogels. Ik vind het allemaal geweldig, flora, fauna,het Twentse landschap en alles wat daar mee te maken heeft.

door Marieke van den Brink
in gesprek met Chris van Benthem
24 April in het Springendal.

Twente is mijn bakermat

Chris is geboren in Oldenzaal, later op volwassen leeftijd verhuisd naar Ootmarsum. ‘Twente is mijn bakermat, hier ga ik nooit meer weg.’
Met Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum zet Chris zich in voor de natuur in en om Ootmarsum. Deze stichting heeft zich ingezet voor het herstel van de beekdalen. Deze zijn ze systematisch gaan herstellen, opnieuw in gaan richten en sinds 1990 passen ze hooilandbeheer toe. Dat is een groot succes geworden. Er zijn veel orchideeën teruggekomen evenals koningsvaren en het stikt er van de grote ratelaar.
Het beheer voeren ze samen uit met een boerenorganisatie: ‘Dat vind ik ook heel mooi, dat we kunnen samenwerken t.a.v. natuurbeheer met boeren. Inmiddels zijn de gronden overgenomen door Landschap Overijssel. Die samenwerking loopt uitstekend. ‘Dat is winst voor de natuur’.
Hij is zelf tuinontwerper en docent Groen in het Praktijkonderwijs in Oldenzaal. Met deze jongeren werkt hij o.a. aan landschapsonderhoud en bos en natuurbeheer. Het inrichten van boerenerven is eveneens prachtig om uit te voeren. Een houtwal erin, hagen, boomgaarden. Kortom de ecologische en landschappelijke waarden van Twente proberen te herstellen. Terug naar de echte beleving van vroeger.’
Mijn vraag is of hij terug wil gaan naar de oernatuur.’Nee het blijft cultuurlandschap, de heide die we honderden jaren geleden gehad hebben, was ook cultuurlandschap. De oorspronkelijke natuur in Nederland is er niet meer. Het laatste oerbos het Beekbergerwoud is in 1870 gesneuveld onder luid gejuich van de bevolking. Dit gaf aan hoe laag het natuurbewustzijn in die tijd was. Dramatisch, echt dramatisch’.
‘Deze huidige coronacrisis heeft als voordeel dat mensen nu nergens naartoe kunnen, alleen de natuur in.’ Ze zoeken de natuur op en herontdekken: Rust, Inspiratie, Verwondering, Ontspanning en Schoonheid. Dat is de naam van mijn bedrijf RIVOS. Ze ervaren hoe waardevol en divers die natuur echt is en ze komen erachter hoe mooi alles met elkaar verweven is en dat je zomaar, net als wij, 2 of 3 reeën kunt zien. Als je fietst of hardloopt beleef je meer het landschap en kun je minder op details letten’.

Bron van dal van de Springendal
Bron van dal van de Springendal

Dit is onze planeet; wij zijn de rentmeesters

Deze tijd brengt ons bezinning op natuur. En we komen erachter dat we die natuur hebben opgesloten in parkjes en natuurreservaten. We komen erachter dat je het bos nodig hebt voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Natuur is het meest genezende systeem ter wereld.’

We rusten even uit op een bankje en kijken naar een weiland, wat omsloten wordt door bos. Nu nog een monocultuur, maar ook dit stuk is opgenomen in de plannen van Natura 2000.

‘Natura 2000 is ook een druppel op de gloeiende plaat. Er moet nog veel meer gebeuren. Stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen, de bermen ecologisch beheren, compenseren van gekapte bossen. Het boerenland is een ecologisch verarmd gebied geworden waarbij flora en fauna sterk achteruit zijn gegaan.’

We lopen verder naar de bronnen. Genietend van de prachtige natuur in het Springendal. Zagen we daar nu echt een goudvink? ‘Gister zag ik een zwarte specht hier vlakbij’, hij heeft een bijzonder manier van vliegen zo mooi, prachtig, prachtig, prachtig.

‘Ik heb wel het gevoel dat steeds meer mensen doorkrijgen hoe waardevol de natuur is. Dat is wat we nodig hebben; een groter natuurbewustzijn. Dit is onze planeet, wij zijn de rentmeesters van deze prachtige planten- en dierenwereld. ’