Samen voor onze leefomgeving(2)
meer info op de website samenvooronzeleefomgeving.nl

Nieuwe Omgevingswet biedt groene kansen

De vijfde, feestelijke jubileumeditie van het congres ‘Natuurlijk’ vond plaats op 30 november. Het congres is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor mensen die meer willen weten over een natuurinclusieve leefomgeving. Groenbezig schoof aan bij de workshop “Biodiversiteit en de nieuwe Omgevingswet’. Martijn Wubbolts,  projectleider Natuur en Ruimte bij Natuur en Milieu Overijssel, nam zijn gehoor in  sneltreinvaart mee door de nieuwe Omgevingswet. “Die geeft de gemeente meer speelruimte om zaken te regelen”, zo zei hij, “en biedt zo kansen aan groene organisaties om actief mee te denken over de inrichting van de leefomgeving”.

Marijn Wubbolts, projectleider  van Natuur en Ruimte bij Natuur en Milieu Overijssel
Marijn Wubbolts, projectleider van Natuur en Ruimte bij Natuur en Milieu Overijssel  -  Britta Schmidt

Minder regels

Gelukkig waren we op tijd. Laatkomers moesten het doen met een plekje in de vensterbanken. De grote belangstelling is niet zo vreemd. De Omgevingswet gaat op 1 januari in en is nieuw voor iedereen. Martijn benadrukte hoe groot de verandering is. In de nieuwe wet staat hoe we de fysieke omgeving waarin we wonen en werken gaan beheren en ontwikkelen. Welke regels en processen daarbij moeten worden gevolgd, op alle thema’s zoals water, natuur, verkeer en woningbouw. Voorheen waren daar 26 aparte wetten voor nodig en dat maakte het vaak knap ingewikkeld om iets te regelen of om ergens op te reageren. De nieuwe Omgevingswet zorgt voor minders regels, meer onderlinge samenhang en meer ruimte voor eigen initiatief van mensen en groepen. Vooral dat laatste biedt groene organisaties kansen om zelf actief mee te doen.

Drukte bij de workshop Biodiversiteit en de Omgevinsgwet
Drukte bij de workshop Biodiversiteit en de Omgevinsgwet  -  Britta Schmidt

Handige stappenplannen

In het verhaal van Martijn buitelden de termen over elkaar heen: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, participatieproces, basis natuurkwaliteit, buitenplanse omgevingsactiviteit en nog veel meer. Taaie stof voor menig groene vrijwilliger. Dat besef is er ook bij de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties. De Groene Bondgenoten, een samenwerking van negen groene organisaties, lanceerde daarom de website ‘samenvooronzeleefomgeving.nl’. Daar wordt de nieuwe Omgevingswet goed uitgelegd en vind je concrete stappenplannen als je invloed wilt uitoefenen op ontwikkelingen in je eigen leefomgeving.

samen voor onze leefomgeving

Biodiversiteit

Duidelijk werd dat veel gemeenten in Overijssel al bezig zijn met de Omgevingswet. De nieuwe wet verplicht iedere gemeente om een gemeentelijk Omgevingsvisie op te stellen. Daarin wordt beschreven hoe de fysieke leefomgeving in een gemeente er op de lange termijn uit zal zien. Martijn: ‘Veel gemeenten in Overijssel hebben, vooruitlopend op de invoering van de wet, al zo’n Omgevingsvisie opgesteld. Zoek eens uit wat er in de visie van jouw gemeente staat over biodiversiteit. Wordt er gesproken over ‘behoud of versterken van biodiversiteit’? Vaak wordt het niet concreter in de visie. Ga daarover in gesprek met je gemeente; hoe ziet het behoud of het versterken eruit? Of biedt je hulp aan bij monitoring van soorten. Gemeenten komen wat dat betreft vaak handen te kort.”

Meepraten en meedenken

De nieuwe Omgevingswet verplicht ook tot het organiseren van participatie. Dus tot meepraten en meedenken van burgers en andere betrokkenen. Martijn:“ Het is belangrijk dat je op tijd meepraat en ook dat je op de hoogte bent van initiatieven van anderen. Als je op tijd weet dat iemand een nieuw bedrijventerrein wil ontwikkelen, dan kun je nog meedenken over een natuurvriendelijke, groene inrichting”. Maar, zo stelde hij, je hoeft niet altijd op een plan te reageren, je kunt ook zelf met een eigen initiatief komen. Bijvoorbeeld voor een groene woonwijk of een voedselbos. Zijn advies? Zet je ideeën op papier, zoek medestanders en vergeet vooral niet om je plan ook in te dienen.

Meer over de Omgevingswet

Wil je iets met de nieuwe Omgevingswet, maar weet je niet hoe? Natuur en Milieu Overijssel helpt met kennis en ervaring. Zo werden onder de titel “Dineren en leren” een aantal informatieve bijeenkomsten over de Omgevingswet georganiseerd. Met een hapje en een drankje. In de toekomst zullen er in gemeenten ‘omgevingstafels’ worden opgezet. Interesse? Neem contact op met Martijn Wubbolts of stuur een mail naar m.wubbolts@natuurenmilieuoverijssel.nl