Hoopheggen jongeren
Iedereen kan het: bomen en struiken planten

Ook in Zwolle is natuur om op te vreten...

Op maandag 10 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. 

Gratis struiken

Dit jaar heeft Groene Loper Zwolle tijdens NLdoet een extra vergroeningsactie: gratis struiken. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. Dit is een speciale aanbieding voor buurt- en sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven.

Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. Je kunt per initiatief maximaal 30 struiken krijgen. Wil je meer struiken? Vraag dan ook via de Groene Loper meer geld voor NLdoet.

LET OP: bij aanplant op gemeentegrond is vooraf instemming nodig van de wijkbeheerder. Neem dus snel contact op met de wijkbeheer bij jou in de buurt.

Geld voor een groene buurt: doe mee met NLdoet

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Zwolle nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!

aanplant bij HoopHeggen
aanplant bij HoopHeggen

Op spreekuur voor NLdoet

Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Maak dan via www.groeneloperzwolle.nl een afspraak met het kernteam van Groene Loper Zwolle. Zij helpen jou op maandag 10 januari tussen 16.00 en 21.00 uur tijdens een digitale afspraak (Zoom of Teams) met het invullen van de benodigde formulieren.