Lonnekermeer
Rondom het Lonnekermeer

Rondom het Lonnekermeer

Als vrijwillig fotograaf volg ik de ontwikkelingen in het Lonnekermeer. Het Lonnekermeer is een Natura-2000 gebied, een natuurgebied waarin bepaalde dieren en planten in hun natuurlijke leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Om te kijken hoe het onderhoud en de aanpassingen in het gebied uitwerken maak ik op gezette tijden vanuit hetzelfde standpunt foto’s. Recent combineerde ik een fotoronde met een bezoek aan de donderdaggroep van de natuurwerkgroep ‘EnHoe’ die regelmatig in dit natuurgebied werkt. Ik was o.a. benieuwd of ze al veranderingen konden waarnemen. Aanleiding voor een mooi combi-artikel van een interview en foto’s.

Natuurwerkgroep EnHoe verwijdert vogelkers
Natuurwerkgroep EnHoe verwijdert vogelkers

Natuurwerkgroep EnHoe

De natuurwerkgroep EnHOe is actief rondom Enschede. De groep kent ongeveer 90 actieve leden verdeeld over een viertal subgroepen die elk een andere dag werken van woensdag t/m zaterdag.

De donderdaggroep is actief in Hof Espelo en rondom het Lonnekermeer. Ik heb afgesproken met Wim Buursen die een deel van de coördinatie van deze groep verzorgt. Hij verstuurt de uitnodigingen en deze dag zorgt hij ook voor het gereedschap.

Wim: ”Normaal verstuur ik zo’n 35 uitnodigingen naar de vrijwilligers, de opkomst kan variëren. Op dit moment is het nog een beetje rustig wellicht door vakantie, gemiddeld zijn er zo’n 10 vrijwilligers aanwezig”

De groep gaat al vrij snel hard aan het werk. Vandaag gaan ze aan de slag om de vogelkers te verwijderen langs één van de zandpaden in dit natuurgebied. Naast vogelkers bestrijden ze ook de Japanse duizendknoop en de reuze springbalsemien. Maar ook allerlei andere werkzaamheden zijn mogelijk. Incidenteel is de donderdaggroep ook actief in de natuurgebieden ’t Holthuis en de Lonnekerberg met op dat moment noodzakelijke natuurwerkzaamheden.

Het Lonnekermeer vormt samen met het Hof Espelo, De Wildernis, de Lonnekerberg en ’t Holthuis een gordel van natuurterreinen tussen Oldenzaal, Enschede en Hengelo. Een prachtig werkgebied voor groene vrijwilligers dus.

Natuurwerkgroep EnHoe verwijdert vogelkers
Natuurwerkgroep EnHoe verwijdert vogelkers

Veranderingen in het gebied

De kern van de veranderingen rondom het Lonnekermeer was dat men de negatieve effecten van stikstof en verdroging wilde aanpakken. Dennen werden gekapt en deels vervangen door loofbomen die minder vocht vragen, diepe sloten veranderden in slenken waarin het water langer in het gebied bleef staan en in de bodem kon zakken, etc.

De leden van de werkgroep EnHoe merken nog niet echt dat het gebied natter is geworden. In het voorjaar is er vaak een natte periode, dan zijn ook de vloeiweiden mooi te zien zoals op onderstaande foto te zien is.

vloeiweide
vloeiweide

Landschap Overijssel ziet al wel veranderingen in het gebied en maakte daar recent een artikel over. Onder deze presentatie treft u een link aan naar dit artikel

De verandering in beelden

Het spreekwoord luidt: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Aan de hand van een zestal foto’s worden een paar van de veranderingen in beeld gebracht.

De eerste set foto’s geven een beeld van een bosperceel waarbij aan het pad loofbomen staan en daarachter dennen. Deze dennen werden na het maken van de foto gekapt. De tweede foto laat hetzelfde pad drie jaar later zien. De loofbomen staan nog aan het pad en erachter zie je de nieuwe loofbomen opkomen.

Bosperceel met te kappen dennen
Bosperceel met te kappen dennen
Hetzelfde bosperceel nu met jonge aanplant loofbomen
Hetzelfde bosperceel nu met jonge aanplant loofbomen

van sloot naar slenk

De tweede set foto’s betreft het veranderen van diepe sloten in ondiepe slenken. Het water blijft dan langer in het weiland staan.

Sloot in weiland
Sloot in weiland
slenk in weiland
slenk in weiland

Heideveldjes verbinden

De derde set geeft een beeld uit het niet toegankelijke deel waar kleine heideveldjes met elkaar verbonden zijn door een deel van het bos te kappen en te plaggen. Landschap Overijssel daarover: ‘Het is mooi om te zien dat de heide hier nu massaal tot kieming is gekomen’.

geïsoleerd heideveldje
geïsoleerd heideveldje
verbonden heideveldjes
verbonden heideveldjes

Ik eindig deze fotopresentatie met een foto van het Gibraltarven. Dit ven ligt ook in het niet toegankelijke deel van het Lonnekermeer. Het vennetje is een relatief recente zandwinning die tijdens de natura-2000 operatie helemaal leeggepompt is, waarna een dikke sliblaag verwijderd is. De hieronder geplaatste foto is tijdens de laatste ronde gemaakt dus van recente datum.

Gibraltarven
Gibraltarven