nkl-vb-eeserwold-feb-2020-4

De Vliegende Brigade rukt uit, Oeverlanden Eeserwold

De Vliegende Brigade rukt uit
De Vliegende Brigade rukt uit

Op pad met Brigadelid Evert Jan Entzinger

Nico Kloek

Februari 2020. Het is fris maar de zon schijnt zo nu en dan ook. Helemaal in het uiterste noorden van Overijssel nabij Steenwijk komt De Vliegende Brigade (VB) van Landschap Overijssel weer bij elkaar. Vandaag zijn er 29 vrijwilligers die gaan werken in een strook natuurontwikkeling genaamd Oeverlanden Eeserwold. We worden opgewacht door Hans Dijkstra, terreinbeheerder van het landschap. Hij vertelt het nodige over het gebied en geeft aan wat er gebeuren moet.

Oeverlanden Eeserwold grenst aan een stuk “Tijdelijke Natuur" begrijp ik van hem…. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Ik ga verder op onderzoek uit en kom uit bij Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel. Hij stuurt me de nodige documentatie. Heel kort samengevat: “Tijdelijke Natuur” ontstaat spontaan als er wordt afgezien van het tegengaan van natuurontwikkeling. Het wordt vaak gebruikt voor gebieden waarvan men niet goed weet wat men er mee gaat doen. Door het de bestemming “Tijdelijke Natuur” te geven kan de natuur een poosje zijn gang gaan zonder dat dit later belemmerend werkt op de ontwikkeling van het gebied. Dat is wettelijk zo geregeld.


Aan de andere kant van het gebied stroomt de Steenwijker Aa. Er loopt een fietspad door het gebied en er grazen Hereford runderen die ook de spontane bosopslag moeten tegengaan.Via een bruggetje lopen deze runderen ook naar het stuk “Tijdelijke Natuur” In het gebied (ruig grasland) is een sterke toename van allerlei soorten vogels nu de natuur zijn gang kan gaan. Hoera voor de “Tijdelijke Natuur” dus. Als ik door het gebied loop passeert een wielrenner en twee hardlopende dames. Het gebied biedt dus ook ontspanningsmogelijkheden. Onverstoord grazen de Hereforders rustig door.


De VB is opgeroepen omdat het de Hereforders niet lukt om overal de bosopslag tegen te gaan. De VB gaat daarom de elzen en de wilgenboschages te lijf en maakt hier takkenrillen (rijen gestapelde takken) van. Dat biedt dan weer onderdak aan vogels en kleine zoogdieren zoals egels en muizen.

Motorkettingzaagspecialist Evert Jan Entzinger

Vandaag volg ik één van de brigadiers Evert Jan Entzinger. Hij is motorkettingzaagspecialist bij de Vliegende Brigade. Evert Jan is 68 jaar oud en werkt al 5 jaar als groene vrijwilliger.
Hij is ook actief geweest in de scouting als groepsvoorzitter. Toen Steunpunt Scouting Overijssel opgeheven werd bleef er wat geld over en is samen met Landschap Overijssel en de Provincie besloten dit te besteden aan een opleiding Motorkettingszaagspecialist voor scouting leden, iets waar alle partijen baat bij hebben was de redenering. Daar heeft Evert Jan in 2015 zelf ook aan meegedaan.

Evert Jan Entzinger
Evert Jan Entzinger

Evert Jan vertelt: “Ik heb een groenallergie dus moet ik me altijd bedekken als ik groen in de handen neem. Zelfs het aanpakken van een bleekselderij kan al tot allergische reacties leiden. Om toch in de natuur werkzaam te kunnen zijn ben ik motorkettingzaagspecialist geworden. Om dat werk te mogen doen moet je je helemaal bedekken, helm met een klep voor de ogen en gehoorbeschermers op je oren, handschoenen aan, kortom bijna geen blote lichaamsdelen zichtbaar. Ik heb het certificaat daarvoor en heb ook de papieren om te werken met een bosmaaier. Binnenkort zal ik op herhaling moeten want de geldigheid is 5 jaar en er zijn inmiddels ook Europese eisen.”


Gelukkig hebben niet alle brigadiers opleiding en certificaten nodig. Er zijn voldoende werkzaamheden die je zonder specialistische kennis en opleiding mag doen. De beide coördinatoren Jan en Nico zien erop toe dat alles veilig gebeurt. Het werk wordt uitgevoerd (1 ochtend per 2 weken) gedurende het zaagseizoen oktober t/m maart. Daarna begint het broedseizoen en rukt de brigade niet uit.

Evert Jan werkt niet alleen voor de Vliegende Brigade vertelt hij. Hij is ook lid van de zaagbrigade van Staatsbosbeheer. “Vooral in het begin was er te weinig zaagwerk voor vrijwilligers, daarom ging ik op zoek naar meer mogelijkheden. Die heb ik gevonden bij de zaagbrigade van Staatbosbeheer.”
Ook buiten het zaagseizoen is Evert Jan actief voor Staatsbosbeheer. Tussen Wilsum en IJsselmuiden onderhoudt hij met de bosmaaier een voetpad genaamd “met de voeten in de IJssel.”


Een actieve en goedgehumeurde pensionado, zo komt Evert Jan bij mij over. Iemand die zich niet door zijn allergie laat belemmeren om heerlijk bezig te zijn in de natuur. Naast zijn groene activiteiten is hij ook actief in de stad Zwolle waar hij oude muurschilderingen restaureert, "een activiteit die me heel veel tijd kost” aldus Evert Jan “Maar dat staat even op een laag pitje hoor, ik wil eerst mijn cursus Goudsmid afmaken”

Slideshow De Vliegende Brigade in Oeverlanden Eeserwold

 • Motorkettingzaagspecialist Evert Jan in actie
  Motorkettingzaagspecialist Evert Jan in actie
 • De Vliegende Brigade aan het werk
  De Vliegende Brigade aan het werk
 • Bosopslag grotendeels verwijderd
  Bosopslag grotendeels verwijderd
 • Hereforders in Oeverlanden Eeserwold
  Hereforders in Oeverlanden Eeserwold
 • Bosopslag in Oeverlanden Eeserwold
  Bosopslag in Oeverlanden Eeserwold
 • Hereforders in Oeverlanden Eeserwold
  Hereforders in Oeverlanden Eeserwold
 • De Vliegende Brigade aan het werk
  De Vliegende Brigade aan het werk