NKL Vrijwilligerswerk praktijkschool de Maat (2)
Vrijwilligers actief bij groen praktijkonderwijs

Vrijwilligers actief bij groen praktijkonderwijs

Al meer dan 8 jaar zijn ze actief als begeleider van groen praktijkonderwijs voor leerlingen van de praktijkschool De Maat in Ommen. Jan Waanders en Albert Rougoor. Elk jaar starten ze met een nieuwe groep direct na de herfstvakantie en tot aan de kerstvakantie. De praktijkstage voor deze leerlingen is 1 dag per week. Jan en Albert halen de leerlingen dan op van school en brengen ze weer terug. De afgelopen periode was het een groep van 7 leerlingen die de stage meeliepen.

Groenbezig nam een kijkje in het veld.

Praktijkonderwijs: op weg naar werk

In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaring op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. Doel van het onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Het grootste deel van de leerlingen stroomt na het Praktijkonderwijs direct door naar werk. Een enkeling komt er via een vervolgopleiding terecht. Iedere Praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden. Landschap Overijssel is dus 1 van die organisaties die middelen en mensen beschikbaar stelt om de leerlingen in staat te stellen een groene stage te volgen.

Elke leerling heeft een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. De docenten kijken naar wat de leerling kan en graag wil.

Duim omhoog: wat de leerling graag wil doen.
Duim omhoog: wat de leerling graag wil doen.

Na enig zoeken zie ik van een afstandje de bekende aanhanger met gereedschap van Landschap Overijssel staan. Aha, ik ben er.

Even later zie ik de groep lopen in een prachtig, niet al te groot, weiland met een ruime waterpartij die door de vele regenval van de afgelopen maanden ook nog eens buiten de oevers getreden is. Drassige grond al met al. De klus waarmee de leerlingen bezig zijn is het knotten van wilgen, een deel van de wilgen staat door de vele regen zelfs met de voeten in het water.

Van de gesnoeide takken maakt de groep takkenrillen aan de randen van het weiland. Goed voor de biodiversiteit en voor allerlei kleine diertjes zoals vogels en egels. Een mooie opdracht in het kader van de groene stage.

Een prachtig weiland met waterpartij
Een prachtig weiland met waterpartij

Jan en Albert vertellen dat dit zeker niet de enige activiteit is die gedurende de stageperiode gedaan wordt. Poelen opschonen, opslag verwijderen, het bestrijden van invasieve exoten zoals vogelkers etc. etc. Eigenlijk allemaal activiteiten die een groene vrijwilligersgroep ook vaak op de agenda heeft staan.

Ik merk wel dat de beide vrijwilligers van Landschap Overijssel het werk scherp in de gaten houden, rondslingerend gereedschap is uit den boze en als takken wat onvoorzichtig afgezaagd worden zijn de vrijwilligers van Landschap Overijssel er direct bij om nog eens de instructies te herhalen. Rondlopen op het werkplek zonder helm en werkhandschoenen is ook niet toegestaan.

De stemming is prima en er wordt door de leerlingen goed doorgewerkt. Vandaag hebben ze wel een korte dag, normaal werken ze door tot in de middag maar nu is het om 12 uur stoppen omdat ze vanmiddag een evaluatie hebben van deze stage.

Harde werkers
Harde werkers

Midden op de ochtend is er verse koffie, fris en wat lekkers. Dit wordt verzorgd door de eigenares Bea Verboom van het weiland die zelf ook meehelpt bij het maken van de takkenril. Er wordt namelijk deze vrijdag niet gewerkt in een natuurgebied van Landschap Overijssel maar in een stukje fraaie natuur dat privé eigendom is.

Pauze
Pauze

Een mooie dankbare vorm van groen vrijwilligerswerk al met al.

Nog een kleine foto impressie van deze ochtend tot slot.

  • knotten maar
  • Takken naar de takkenril brengen
  • De takkenril
  • close-up
  • Zittend kan het ook
  • Er is nog genoeg te knotten
  • De groep ingezoomd