Eemhoeve_zomerentree
Entree / Wijkboerderij De Eemhoeve

Monique Meijer, Wijkboerderij De Eemhoeve: “Onderling verbinden geeft energie”

Toen Monique Meijer zo'n 3 jaar geleden voor Travers Welzijn coördinator werd bij Wijkboerderij De Eemhoeve in Zwolle, lag er een globaal plan voor een project: meer aandacht voor biodiversiteit en natuurlijk spelen. Een uitdaging die Monique maar al te graag aanging. Samen met vrijwilligers uit de wijk is het plan stap voor stap verder uitgewerkt en opgepakt. Inmiddels zijn de eerste onderdelen gerealiseerd en staan er voor het komende seizoen weer mooie plannen op de agenda. Groenbezig ging langs om meer te horen over dit groene wijkproject: ‘Wat wil jij beleven op Wijkboerderij de Eemhoeve?’

Voor en door wijkbewoners

De plannen voor wijkboerderij De Eemhoeve zoals die er nu liggen, zijn vanuit wijkbewoners tot stand gekomen. “We hebben hier een heel enthousiaste en diverse groep. Het zijn actieve bewoners die met elkaar zorgen voor een mooie mix van denken en doen. We zijn begonnen met wandel- en schetssessies om alle ideeën in kaart te brengen. Met scholieren van het Meander College hebben we een fotoproject georganiseerd. Bij het uitwerken van de plannen hadden we hulp van onder andere een landschapsarchitect, waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Zwolle, een ecoloog en een bioloog, en van bewoners met een bestuurlijke en projectmatige achtergrond. Met al die expertise en hulp kwam er een duidelijk plan, geschreven door wijkbewoners. Een plan waar door provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Travers en het Hervormd Weeshuis subsidie voor gegeven kon worden. En zo zijn we gestart met het realiseren van al die geweldige ideeën.”

Monique Meijer op de Wijkboerderij De Eemhoeve
Monique Meijer op de Wijkboerderij De Eemhoeve

Stapsgewijs

In de afgelopen periode is gewerkt aan het herstellen van de oude sloten en watergangen, en daarmee het creëren van drogere gebieden en waterberging. De hekwerken zijn hersteld, de moestuin is opgestart en er is een kruidentuin aangelegd. Toch is er nog genoeg te doen. “Het komende seizoen gaan we verder met de natuurlijke speelplek, het inzaaien van gras, het bouwen van een wilgentenen hut. Ook gaan we door met onderhoud en bodemverbetering, door bijvoorbeeld het mengen van een wildmengsel met gras. En we bouwen samen met wijkbewoners een insectenhotel. Ondertussen zijn we druk bezig met het ontwikkelen van volgende stap in de plannen, gericht op de entree, voor een gastvrije en toegankelijke wijkboerderij voor iedereen”, vertelt Monique. “We werken op een prettige manier stap voor stap en dat zorgt ervoor dat je van het ene plan weer bij het volgende idee komt.”

Zomer op de wijkboerderij: dahlia's en bijenstal
Zomer op de wijkboerderij: dahlia's en bijenstal  -  Wijkboerderij De Eemhoeve

Verbindende rol

De wijkboerderij fungeert als groen verzamelpunt in de wijk. Ook tijdens deze coronaperiode komen de vrijwilligers langs, al is het in kleinschaliger vorm. Wat maakt het werk als coördinator zo leuk? Monique is er duidelijk over: “Onderling alle groepen wijkbewoners en vrijwilligers met elkaar verbinden vind ik heel mooi werk. Het is hier heel veelzijdig. De mensen van Frion voor de dierverzorging en onderhoud, wijkbewoners uit Holtenbroek en de Aalanden die in de weekenden de dieren voeren en verzorgen, de werkgroepen ‘biodiversiteit’ en ‘natuurlijk spelen’ met vrijwilligers uit de buurt, de vrijwilligers van de hondenspeelweide, bewoners die eens komen kijken, een actieve groep vrijwilligers die samen met Frion in de moestuin werken. Soms werkt iemand op regelmatige basis, soms komt iemand eenmalig of voor 1 specifiek project. Iedereen die meehelpt heeft een eigen verhaal, met een eigen achtergrond of interesse. De ene keer fungeert de wijkboerderij als opstart voor sociale contacten en de andere keer is het juist een plek om weer tot rust te komen. Ondertussen voelen ook kinderen en jongeren zich hier thuis. En om dan vanuit korte lijnen al die groepen de ruimte te geven, om ze een thuisgevoel te bieden en waar mogelijk met elkaar te verbinden, daar haal ik zelf ook weer zoveel energie uit. Het is fijn als mensen iets kunnen doen vanuit hun eigen kracht en daar draag ik graag aan bij.”

  • Wijkboerderij De Eemhoeve / de geiten op de boerderij
  • Wijkboerderij De Eemhoeve / de varkens op de boerderij
  • Wijkboerderij De Eemhoeve / de ezels op de boerderij

Ook aan de slag?

Op de wijkboerderij zijn vrijwilligers altijd welkom. Voor bijvoorbeeld de moestuin en voor algemeen onderhoud, incidenteel of structureel. Heel specifiek wordt er nu gezocht naar iemand die ca. 3 uur per week beschikbaar is voor de Natuurwerkkisten. Kisten, met een kostbare inhoud zoals een microscoop en loepjes, die aan basisscholen uitgeleend worden, inclusief complete lesprogramma’s. Denk jij nu: ja, ik ben die kartrekker, want ik houd van groeneducatie en wil graag werken met kinderen in de basisschoolleeftijd? Laat het dan weten aan Monique. Ook voor ander vrijwilligerswerk op de wijkboerderij is zij het aanspreekpunt.