Decohof_groenetwinkeling

Vincent van Decohof: “Systeem in balans met mens, dier en plant”

Decohof in Hoonhorst won eerder dit jaar de Groene Twinkeling, de biodiversiteitsprijs voor ondernemers in Overijssel. Een mooie aanleiding voor Groenbezig om eens langs te gaan bij deze biologische kweker met pluktuin, overnachtingsplek en ruimte voor startups. Hoe wordt er op deze plek omgegaan met biodiversiteit? En welke rol is er voor groene vrijwilligers? Vincent Overgoor van Decohof legt het graag verder uit. 

Hoe het begon

De opa van Vincent begon op het perceel in Hoonhorst zijn traditionele zelfvoorzienende boerderij met varkens, koeien en kippen. De vader van Vincent nam de boerderij over. En in 2000 begon Vincent op een stukje grond van de boerderij een eigen kwekerij. De markt bleek nog niet klaar voor biologische teelt, dus in eerste instantie werd de kwekerij opgezet volgens de kennis die er op dat moment was. En toen kwam het jaar 2012: de oogst bleek volledig bevroren. Dat gaf aanleiding tot grondig verder kijken: wat was er nu precies aan de hand waardoor dit kon gebeuren? Voor Vincent het kantelpunt, hij veranderde zijn manier van werken.

Natuurlijke aanpak

Samen met een gespecialiseerde adviseur ging Vincent aan de slag met een andere aanpak voor de lange termijn. De belangrijkste omschakeling: stoppen met chemie. Vincent: “We wilden van een ongezonde bodem weer een gezond geheel maken. Want een gezonde bodem geeft gezonde voeding en gezonde voeding zorgt voor gezonde mensen en dieren.” Een van de eerste veranderingen werd werken met afgevallen blad. “We bedekken de grond rondom de planten met afgevallen bladeren. Dat blad vergaat langzaam en geeft voeding af aan de planten, op die manier ontstaat een natuurlijke manier van composteren.” En zo werd stap voor stap de natuurlijke manier van werken verder uitgebreid.

Vincent Overgoor van Decohof in Hoonhorst
Vincent Overgoor van Decohof in Hoonhorst

Systeem in balans

Alles wat Decohof nu doet is erop gericht om het systeem van mensen, planten en dieren steeds beter in elkaar te passen. “Door de natuurlijke gang te volgen en ieder een eigen rol binnen het geheel te geven, is chemie vanzelf overbodig” aldus Vincent. “We werken bijvoorbeeld met permanente singels rondom de planten. Die singels fungeren als bescherming tegen weersinvloeden en bieden huisvesting aan vogels. De vogels gaan vervolgens op zoek naar voedsel en helpen op die manier bij insectenbestrijding.” Op de kwekerij lopen ook boerderijdieren rond. En ook zij hebben hun eigen rol. “Naast bemesting zorgen de varkens voor het omspitten van de aarde, de koeien voor het begrazen van de graslanden en de kippen voor ongediertebestrijding. Zij op hun beurt krijgen daar ruimte en voeding voor terug. Door zo met elkaar samen te werken, brengen we het systeem steeds een stapje verder in balans.”

Meer met minder

Bij elke stap wordt gekeken naar de werking in de praktijk: is het een prettige aanpak en heeft het een gewenste uitkomst? Vincent lacht: “Neem het voorbeeld van de parelhoenders. Zij halen de coloradokevers uit de aardappelgewassen. Voor hun een lekker hapje, voor ons een mooie natuurlijke bestrijding van deze plaag. Maar toen de groep parelhoenders groter werd, veranderde hun gedrag en raakte het systeem juist uit balans. Nu is het groepje weer wat kleiner en gaat het goed. Zo zie je maar weer dat groei en uitbreiding niet altijd beter is. Soms bereik je meer met minder.”

Toekomst

Decohof blijft in ontwikkeling. Want hoewel het basisprincipe van biologisch kweken hetzelfde blijft, komen er steeds nieuwe inzichten bij. Vincent: “Hoe groeit het, hoe houdt het zich onder specifieke omstandigheden. Die kennis gebruik je weer verder. Ik vind het vooral mooi om te zien hoe de ideeën steeds meer vorm krijgen. En dat andere ondernemers geïnspireerd raken om ook zonder chemie te werken. Op ons eigen terrein blijft genoeg te doen. Naast het dagelijkse onderhoud voor de kwekerij en voor de pluktuin, willen we ook graag onze ideeën verder toepassen in een eigen groentetuin. En we bieden inmiddels plek aan startups. Zij huren grond of gereedschap en kunnen zo zelf experimenteren met werken op natuurlijke wijze. Samen komen we steeds een stapje verder en brengen we anderen in beweging.”

Ruimte voor vrijwilligers

Heb je zelf ideeën voor een startup op het terrein? Of wil je zelf actief bijdragen aan de werkwijze van Decohof? Dat kan! Vincent: “Ik zie de inzet van vrijwilligers ook als maatwerk: wat wil iemand doen en wat kan iemand doen? Er is hier in ieder geval ruimte, zowel qua oppervlakte als qua werkzaamheden. Het ligt dus vooral aan je eigen interesse en dat stem ik graag persoonlijk met je af.”

Liever als bezoeker naar Decohof? Op de website vind je meer informatie over de kwekerij, de pluktuin, de boerderijwinkel, de rondleiding én de overnachtingsmogelijkheden >