De Veldmaat1

Welk bewonersinitiatief geeft jou inspiratie? - deel 1

In de Zomertips van 2021 heb je het misschien voorbij zien komen: de fietsroutes langs inspirerende bewonersinitiatieven. Zaterdag 11 september wordt de bijbehorende Open Dag en mogelijke uitreiking van de Hans Grotenhuisprijs gehouden. Tijdens deze Open Dag zijn bij verschillende initiatieven de vrijwilligers aanwezig om meer te vertellen en te laten zien over hun acties en resultaten. Je bent van harte welkom om zelf te komen kijken, luisteren en vragen te stellen. Kijk voor de deelnemende initiatieven op https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/natuurinitiatievendag-11-september/ 

Ondertussen geeft Groenbezig je vast een voorproefje. In de 2-delige serie laten we graag een aantal initiatieven aan het woord. Benieuwd naar de inspirerende verhalen? 
Lees vooral verder, dit is deel 1. 

In dit eerste deel van de 2-delige reeks over inspirerende bewonersinitiatieven nemen we je mee naar de Twentse kant van Overijssel en lees je meer over Marke Twekkelo, de Veldmaat in Haaksbergen en Stichting Heemtuin bij Hengelo.

Marke Twekkelo

Stichting Marke Twekkelo kocht in 2017 het eerste stuk grond in Twekkelo, met als doel om dit natuurlandschap in stand te houden. Eric Klaassen, secretaris van de stichting vertelt: ‘’Twekkelo is een mooi en bijzonder stukje coulissenlandschap. Er zijn weidegronden met bos ertussen. Daar zijn we trots op en dit willen we beschermen. De provincie begon de grond af te stoten en wij zagen dat als bedreiging voor dit landschap en de natuur. Samen met de buurt, of noabers, hebben we een initiatief opgezet om een eerste stuk grond op te kopen. Hier werd uitermate enthousiast op gereageerd door de buurtbewoners.’’

Natuurcertificaten
Door het uitgeven van natuurcertificaten worden geldschieters symbolisch eigenaar van de grond en kan de stichting het gebied beschermen en beheren. Zo zijn er al een opschoondag en boomplantdag georganiseerd. Verder heeft de stichting een voedselbos en wandelpad aangelegd. Erik Klaassen: ‘’We beheren nu ongeveer vier hectare grond. Maar de ambitie is groter. We zijn momenteel bezig een tweede stuk grond aan te kopen. Het doel is om natuurbehoud in een stuk landschap tussen steden, juist hier, in stand te houden. Dit is belangrijk; we moeten tegenwicht bieden aan bijvoorbeeld de internetmaatschappij. Aandacht voor natuur is van belang. Dit coronajaar bewijst voor ons dit belang: er is nog nooit zoveel gewandeld in ons gebied als afgelopen jaar.’’

De Marke Twekkelo doet 11 september mee aan de Open Dag.

Op de fiets langs Marke Twekkelo? Kies dan voor fietsroute Hengelo - Enschede - Haaksbergen

Koe in het landschap, bij de Markesteen
Koe in het landschap, bij de Markesteen

De Veldmaat Haaksbergen

Vlak bij de Veldmaat in Haaksbergen is tweeëneenhalf hectare voormalige kwekerij ingericht voor de natuur. Op het land van Henk en Carla Westendorp heeft Yvonne Cuijpers, samen met hen, een combinatie van schrale en rijke natuur gecreëerd. Hier zijn onder andere een oeverzwaluwwand, vleermuizenbunker en verschillende poelen te vinden. Drie jaar geleden is er daarnaast, in samenwerking met Yvonne Cuijpers, een hectare voedselbos, met de nadruk op eetbare natuur, aangelegd. Yvonne Cuijpers organiseert er elke maand met een vaste groep vrijwilligers een dag waarin ze het voedsel plukken en de natuur onderhouden.

Onderdompelen en laten verwonderen
Yvonne vertelt: ‘’Het is een plek waar we rijke natuur hebben gecreëerd, een plek voor mensen en dieren. Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden met de natuur. Door in de natuur bezig te zijn, kun je het belang ervan beter inzien. Ik word superblij als we tijdens een wandeling door ‘ons stukje natuur’ een salamander zien wegschieten of als we samen een salade met bloemen maken. Door je hierin onder te dompelen, je te laten verwonderen en prikkelen door de natuur, voelen mensen zich weer onderdeel van die natuur. En dat is belangrijk; we zijn er immers afhankelijk van.’’

Natuur in de verdrukking
Verder vinden Henk en Carla het belangrijk om met hun initiatief een voorbeeld te zijn van goed natuurbeheer voor anderen. Yvonne Cuijpers: ‘’Je ziet steeds meer dat natuur in de verdrukking raakt. Maar hier beschermen we een stukje rijk aangelegde en diverse natuur.’’

De Veldmaat doet 11 september niet mee aan de Open Dag, maar is natuurlijk wel te bezoeken.

Op de fiets langs de Veldmaat? Kies dan ook voor de fietsroute Hengelo - Enschede - Haaksbergen

Aan de slag bij de Veldmaat
Aan de slag bij de Veldmaat

Stichting Heemtuin en Natuurcentrum Hengelo

Aan de rand van het Stadspark Weusthag in Hengelo lag in 2014 een braakliggend stuk grond met bos, bramen en brandnetels. IVN Hengelo en Stichting Heemtuin en Natuurcentrum Hengelo hebben dit gebied heringericht met een heemtuin en beleefbos. Samen met vrijwilligers onderhouden ze sinds 2016 de tuin en het bos en organiseren in het park allerlei activiteiten. Rewert Wolthoff, voorzitter van IVN Hengelo en van Stichting Heemtuin en Natuurcentrum Hengelo, vertelt: ‘’In de heemtuin laten we zien wat er allemaal mogelijk is in Oost Nederland om te groeien aan planten, struiken en bomen. Het is eigenlijk een Madurodam op het gebied van groen, een soort miniatuur.’’

‘’Ravotten in de natuur’’
In het beleefbos kunnen kinderen spelen in de natuur, op een plek met heuvels, tunnels, springstappalen en hutten. Rewert Wolthoff: ‘’Er is hier geen speelobject te vinden waar een hamer of spijker aan te pas is gekomen; alles is helemaal natuurlijk. Kinderen vinden dat fantastisch, om hier hun gang te gaan. En al spelenderwijs leren ze. Dat is prachtig.’’

Kennismaken met de natuur
Het doel van de heemtuin en het natuurcentrum is om mensen dichter bij de natuur te brengen. Rewert Wolthoff: ‘’Hier kunnen we kinderen, jongeren en scholen kennis laten maken met de natuur. We leren ze meer begrip en waardering te hebben voor de natuur. En hopelijk, als het kan, doen mensen daar vervolgens zelf ook iets mee.’’ Momenteel is de stichting bezig met een natuur- en educatie centrum, naast de tuin en het beleefbos. Hier hoopt de stichting in de zomer van 2022 nog meer educatieve activiteiten te kunnen ontplooien.

Stichting Heemtuin doet 11 september niet mee aan de Open Dag, maar is natuurlijk wel te bezoeken.

Op de fiets langs Stichting Heemtuin? Kies dan voor fietsroute Hengelo - Hertme - Borne.

Uit het archief: slootjesdag bij Stichting Heemtuin
Uit het archief: slootjesdag bij Stichting Heemtuin