Kerst vieren met vrijwilligers van Landschap Overijssel

Het was een droge koude woensdag. De vuurkorven waren al aan, de koffie en thee stond al klaar en vanaf 13.45u druppelden de ruim 100 vrijwilligers die zich voor deze eerste kerstbijeenkomst hadden aangemeld binnen. De locatie was de werkschuur bij Huis Beerze. Een prachtige plek, waar we gastvrij werden ontvangen met koffie, kerstkransen, chocosterren en andere lekkernijen. We kregen uitleg over het huidige beheer en onderhoud van het gebied rond Beerze. Hier wordt soms door leerlingen van het VO en BO gewerkt, waarbij je wél moet opletten waar de kinderen blijven., omdat het gebied uitgestrekt en glooiend is. Zij schonen als ploeg onder leiding van een mentor het gebied op. Soms worden ook mensen van het AZC betrokken, zoals het geval is in het Carstenbos in IJhorst. Herman van Asselt is één van de mensen die dit project begeleid en meehelpt. Hij vindt de sfeer gemoedelijk en de mensen met wie gewerkt wordt, prettig.

door Carin van de Ploeg

Bloasgroep Dals'n

Bij de spoorovergang worden we getrakteerd op midwinterhoornmuziek door de Bloasgroep Dals’n. De meeste midwinterhoornblazers maken hun hoorn zelf. Ze zoeken een kromme berk, els of es, een eik kan ook (maar dat maakt de hoorn qua gewicht wel zwaar). Het mondstuk wordt er los bijgemaakt. Dat is van vlierhout en heet ‘de hap’. Vlierhout bezit een zachte kern en kan er makkelijk uitgehaald worden, zodat er een blaasmondstuk ontstaat. Vrijwilliger Bert Hoek (mentor en depotbeheerder) vertelde me dat hij 30 happen had gemaakt vóór hij een geschikte had.

Van beeldvrijwilligers tot vliegende brigade

De vrijwilligers die er waren, doen uiteenlopend werk, dat varieert van verhalen verzamelen als cultureel erfgoed, tot aan beeldvrijwilligers, zoals Josette Veltman – de Greef, die voor haar plezier sinds dit voorjaar foto’s maakt. Haar passie ligt bij de bandheidelibel en de foto’s die ze me liet zien, waren ronduit prachtig. Hoewel ze uit een familie van fotografen komt, wil ze er toch niet haar beroep van maken, omdat ze nu veel beter haar creativiteit en natuurbeleving erin kwijt kan. De beeldvrijwilligersgroep bestaat uit ongeveer 11 personen en werkt in heel Overijssel op aanvraag. Landschap Overijssel doet een oproep via what’s app voor de groep en men kan zelf reageren. Soms is dat op korte termijn en aangezien Overijssel groot is, kunnen daar best nog wat fotografen bij.
Verder sprak ik een aantal vrijwilligers van de Vliegende Brigade, die bestaat uit 33 heren en 2 dames. De Vliegende Brigade is ontstaan uit de Blauwe Brigade, die in het verleden de blauwe klokjesgentiaan wist te behouden. Het doel van de Vliegende Brigade is behoud van de Rode Lijst soorten, en de vrijwilligers zijn breed inzetbaar in heel Overijssel. Zo zijn ze betrokken (geweest) bij het behoud van (het leefgebied van) de boomkikkr, de grauwe klauwier en het stijf kruisriet. Het is een gezellige groep die meestal samenwerkt met ecoloog Mark Zekhuis.
Ook de werkgroep VLO (Vrijwillig Landschaps Onderhoud) Knotwilgen is actief. Deze groep, bestaand uit ruim 40 mensen, knot vanaf begin november tot en met maart de wilgen in en rondom Zwolle. Iedere zaterdagochtend zijn zij op een andere locatie te vinden.
Tot slot sprak ik Leo Meesters , die deel uit maakt van de Horteploeg. Deze groep vrijwilligers, ongeveer 35 man en wederom een enkele vrouw, onderhoudt het landschap op het landgoed de Horte. Zij zijn daar iedere donderdagochtend te vinden.

Bevlogen

Alle vrijwilligers die ik sprak, zijn allemaal even enthousiast en bevlogen als het om hun groene vrijwilligerswerk gaat. Natuurlijk zijn er altijd meer mensen welkom om te komen helpen de mooie natuur van Overijssel te helpen onderhouden en beschermen. Deze eerste Kerstbijeenkomst was een groot succes en aangezien we met allemaal natuurminnende mensen waren, heeft niemand zich gestoord aan de groene en bemodderde broeken en schoenen. Dat geeft ook een mooi beeld van de vrijwilligers van Landschap Overijssel: zo uit het veld naar de kerstbijeenkomst.