Kruisbestuiving_heino_2022_3
overhandiging van de Kruisbestuiving bokaal

Eerste editie KRUISBESTUIVING: Heino komt in actie voor de kleine roetbij

Op 2 december 2022 kwamen tientallen bijenfans bijeen in het dorpshuus in Heino om een actieplan te bedenken voor bescherming van de kleine roetbij: een typisch Sallands bijtje. Het was de eerste editie KRUISBESTUIVING: kennis- en ontmoetingsevenement voor wilde bijenfans. Iedereen die iets doet of wil doen voor de wilde bij kan KRUISBESTUIVING organiseren. De Bijenbeweging Overijssel ondersteunt organisatoren financieel en in werving en uitvoering.

Kruisbestuiving Bokaal voor Bijenvereniging Heino die de roetbij wil redden

Tekst: Harrie Kiekenbosch, hierinsalland.nl

Dit gaat een artikel worden met veel namen van organisaties en instanties. Want zo werkt dat met kruisbestuiving: iedereen bevrucht iedereen, gisteren was daarvan nog maar het begin. Maar eerst die roetbij.

Kees Koopman, voorzitter van de Heinose Bijenvereniging, kwam op het idee niet de honingbij maar een wilde bij te adopteren. Want van de ruim 350 soorten bijen die we hebben wordt de honingbij liefdevol omarmt door imkers, maar het zijn al die andere soorten wilde bijen die het lastig hebben, soms met uitsterven bedreigd worden, in deze tijd van afname van biodiversiteit.

Op weg naar maximale productie van het land, in een wereld van betegelde achtertuintjes en gladde gazonnetjes in keurig geschoffelde plantsoenen, vinden die wilde bijen geen voedsel meer. “Als we het tij willen keren, moeten we de roetbij adopteren, want als het die roetbij goed gaat, gaat het weer goed met de natuur” was de gedachte van Koopman. De roetbij staat op ‘de rode lijst’ maar is meteen ook een bijensoort dat het al snel naar de zin heeft. Sommige wilde bijen zijn heel eenkennig als het om bloemetjes gaat waar ze hun nectar vandaan halen, maar voor de roetbij is het al gauw goed. Het is daarom een dankbare soort om te omarmen: wie meedoet hem te redden, heeft al snel succes.

De kleine roetbij: een typisch Sallands bijtje
De kleine roetbij: een typisch Sallands bijtje

Samen in actie voor biodiversiteit

Paul van der Eerden was de eerste die Koopman kruisbestoof. Van der Eerden is namelijk lid van de Bijenvereniging, maar ook actief voor Groen Links en vanuit die positie zit hij bij de Duurzaamheidscoalitie Raalte, waar dan ook weer PvdA en D66 in zitten om via die weg het groene denken bij het rechts-populistische bestuur van de gemeente Raalte aan te wakkeren.

Om de adoptatie van de roetbij een succesvolle start tegen had Van der Eerden via de Duurzaamheidscoalitie een aftrapavond in het Dorpshuus van Heino georganiseerd, met partijen die hun handtekening wel onder de actie wilden zetten. Daar gaven niet de minsten acte de présence. Want ook Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Overijsselse Bijenbeweging doen mee.

Op lokaal niveau hebben Duurzaam Heino, IVN Raalte en Salland Zoemt zich aangesloten bij het plan van de Heinose bijenvereniging, net als de biologisch dynamisch boerderij en supermarkt Jan Overesch, de Sallandse Vlinderfotograaf en botanicus Leonieke Kruit van IVN Olst-Wijhe.

Kansen in bebouwde omgeving

Op de aftrapavond waren tientallen Sallanders afgekomen die links om of rechtsom ook mee willen doen de roetbij te adopteren en dus de biodiversiteit van Salland naar een hoger plan te helpen. Hóe ze dat willen doen, haalde de Duurzaamheidscoaltie uit de zaal op aan de hand van een aantal vragen waar in kleine groepjes over gediscussieerd werd.

Opvallend daarbij is dat de aanwezigen vooral veel resultaat verwachten van meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Achtertuintjes en plantsoenen mogen wel wat groener en misschien is het wel een goed idee dat via de jeugd bij volwassenen terecht te laten komen. Je zou ook iedere nieuwbouwer handreikingen kunnen verstrekken voor een groene achtertuin. En waarom laten we achtertuintjes niet in elkaar en in plantsoenen overlopen? Dat zouden prachtige verbindingszones zijn voor insecten.

Er zat potentieel zat in de zaal om allerlei activiteiten te starten, maar die wensen op voorhand wel wat minder bureaucratie in de uitvoering. De gemeente zelf had geen afvaardiging gestuurd, dus kon die voorwaarde niet ter plekke worden afgetikt.

  • Paul van der Eerden en Kees Koopman nemen de wisselbokaal in ontvangst

Organiseer jij de volgende KRUISBESTUIVING?

Heb jij leuke ideeën om jouw kennis en ervaring op het gebied van wilde bijen te delen met andere (aankomend) bijenfens? En wil je die felbegeerde wisselbokaal in de wacht slepen? Kijk dan eens of jij een volgende editie van KRUISBESTUIVING wilt organiseren. De Bijenbeweging Overijssel helpt je financieel en met promotie, kennis en netwerk. Kijk op wonze pagina voor meer informatie!

partner

Duurzaamheidscoalitie Raalte

De Duurzaamheidscoalitie bezoekt is ontstaan uit de Raalter politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA, maar onze activiteiten zijn niet politiek ingestoken.

partner

Bijenvereniging Heino

Bijenvereniging Heino houdt zich bezig met honingbijen én wilde bijen.