heidezandbijandrenafuscipesjtsmitimg1689-large

Familie Eppink creeert bijenidylle

De familie Eppink heeft een eigen heideterrein in Beuningen, langs de Dinkel. Met advies en financiƫle ondersteuning van de Bijenbeweging Overijssel zorgen zij dat het heideterrein zich ontwikkelt als leefgebied voor bijvoorbeeld heidezandbijen. Ook leggen zij een bloemenweide aan. Om de bijenidylle compleet te maken, worden inheemse bomen en struiken geplant die verspreid in het jaar bloeien en daarmee ook voedsel bieden aan bijen en andere insecten.

Aan de slag voor bijen

Mariël Eppink vertelt: “Wij zijn al langere tijd in gesprek met Landschap Overijssel over het uitbreiden van de heide op onze locatie. Toen we hoorden dat het slecht ging met de bijen dachten wij: daar willen wij helpen verandering in te brengen. Wij kunnen een groot gedeelte van de maatregelen zelf uitvoeren en financieren, maar zochten aanvullend naar advies en een stukje subsidie. Toen de Bijenbeweging Overijssel op zoek bleek naar heideterreinen om het leefgebied van onder andere heidezandbijen te versterken, was dit een mooie kans voor ons om echt aan de slag te gaan. Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel en verbonden aan de Bijenbeweging Overijssel, heeft ons ter plekke ecologisch advies gegeven over de inrichting en ontwikkeling van ons terrein. We ontvangen daarnaast een bijdrage van de Bijenbeweging Overijssel om de geadviseerde maatregelen uit te voeren.”

Aan de slag!
“Hoe mooi is het om te genieten van de natuur zo dicht bij huis? Dat beseffen we ons in deze tijd nog veel meer. Inmiddels zijn de eerste maatregelen uitgevoerd en is het heideterrein deels vrijgesteld, zodat er meer licht op valt en de heide de mogelijkheid krijgt zich uit te breiden. De volgende stap is het inzaaien van de bloemenweide en de aanplant van bomen en struiken. “Een deel voeren we zelf uit en een deel kunnen we laten doen dankzij de financiële bijdrage van de Bijenbeweging Overijssel. We kijken uit naar het uiteindelijke resultaat en hopen veel bijen, andere insecten en diersoorten te verwelkomen.”Het gaat niet goed met onze bijen
“Wilde bijen zijn één van de meest bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. Bovendien staan bijen op het menu van onder andere vogels. Ze vormen daarmee een onmisbare schakel in onze ecosystemen,” vertelt Michiel Poolman. De Bijenbeweging Overijssel werkt daarom aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doen zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven, zoals die van de familie Eppink, te stimuleren en te verbinden. EIS Kenniscentrum voor Insecten heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de bijenfauna in Overijssel. Hieruit bleek dat het onder andere met wilde bijen die verbonden zijn aan heideterreinen erg slecht gaat. De Bijenbeweging Overijssel legt in verschillende acties de focus op de aandachtsoorten die naar voren kwamen in dit onderzoek, zo ook de heidebijen.