Bomen en heggenfestijn Wijhe (1)
Heg- en boomplantfestijn

Heg- en boomplantfestijn

In mei 2020 is de provincie Overijssel gestart met een campagne om 1,1 miljoen extra bomen te planten in Overijssel. Voor elke inwoner 1 boom. De teller staat nu in februari 2024 op bijna 660.000 bomen, men is aardig op weg dus. In Wijhe werd  op 26 januari jl. een heg- en boomplantfestijn gehouden. Als je al over de helft bent mag dat ook wel een keertje. 

Groenbezig.nl wilde daar natuurlijk graag bij zijn om er verslag van te doen.

Drukte van belang

Als ik aankom in Wijhe is het daar een drukte van belang. Meer dan 50 vrijwilligers gaan aan de slag om 700 meter heg en 48 eikenbomen te planten. Een hartelijke ontvangst door de eigenaren van het perceel Rob en Yvonne en voor iedereen staat de koffie en thee klaar!

Lieveke Crombach van de provincie Overijssel opent het plantfestijn, dat mede door de provincie Overijssel is georganiseerd. Al vier jaar organiseert de provincie in het kader van het programma 'Natuur voor elkaar' activiteiten om boomaanplant te stimuleren en nu wilde de provincie ook graag eens samen de handen uit de mouwen steken door mee te planten. Er waren dan ook een stuk of 10 medewerkers van de provincie die als vrijwilliger mee hielpen met planten. Ook was de provincie betrokken bij de organisatie van de catering en zorgde voor een leuke culturele aanvulling tijdens de pauze en na het planten.

De technische leiding van het evenement is in handen van Hoop Heggen. Als het gaat om heggen planten is de vrijwilligersorganisatie Hoop Heggen zo langzamerhand een begrip geworden in Nederland.

Hun Credo: Help de aarde leefbaar houden, plant heggen’

Jantine Schinkelshoek van Hoop Heggen legt uit hoe een heg moet worden geplant
Jantine Schinkelshoek van Hoop Heggen legt uit hoe een heg moet worden geplant

Natuur voor elkaar

Het plan 'Natuur voor elkaar' liep eind 2023 af. Mogelijkheden voor subsidie zijn er op dit moment niet meer maar er wordt bij de provincie gewerkt aan een nieuw plan 'Natuur voor elkaar' voor de komende 4 jaar. Of er eenzelfde soort subsidieregeling komt is nog niet bekend. De provincie wil wel graag dit soort kleinschalige initiatieven blijven ondersteunen! Op de website iedereeneenboom.nl zal informatie komen zodra er duidelijkheid is over nieuwe ondersteuning.

De provincie roept ook iedereen die bomen heeft geplant in Overijssel op om ze te melden op iedereeneenboom.nl.

Onderaan dit artikel vind u een link om naar deze website te gaan.

bomen
bomen

Initiatief Plaatselijk belang Buurtschap Elshof

Al jaren is het 'plaatselijk belang Elshof' actief om de natuur en daarmee de biodiversiteit in de Sallandse buurtschap Elshof, gelegen tussen Wijhe, Heino en Raalte, te verbeteren.

In de loop van de vorige eeuw verdwenen heel veel landschapselementen zoals heggen, singels bomenrijen etc. uit het landschap Natuur was voor bewoners van het platteland in die tijd minder van belang, maar er is nu duidelijk sprake van een kentering. De afgelopen jaren zijn er al heel veel elementen teruggekomen zoals poelen, hagen, ruigten, kruidenrijke randen en houtwallen

Ook vorig jaar nam het 'plaatselijk belang Elshof' het initiatief om samen subsidie voor vergroening aan te vragen. Er zijn toen een aantal clusters gevormd (groepjes buren) en per groepje is subsidie aangevraagd en gekregen, waarmee een deel van het plantmateriaal gefinancierd kon worden.

Elke buur/erf regelt daarna zelf het inplanten en het onderhoud.

Beeld van het buurtschap Elshof met het voorbereide weiland waar de heg en de bomen komen.
Beeld van het buurtschap Elshof met het voorbereide weiland waar de heg en de bomen komen.

Erve Den Oldenhof

Yvonne en Rob Zuidema zijn bewoners van erve Den Oldenhof in de buurtschap Elshof. Ze wonen er al elf jaar en doen mee met de vergroeningsactie. In de loop van de tijd hadden ze al aardig wat heggen en bomen geplant rondom hun erf. Nu wordt de complete rand van een weiland ingeplant met een heg van bijna 700 meter lengte. Tevens worden er 48 eikenbomen geplant in de heg.

Erve Den Oldenhof
Erve Den Oldenhof

Gemêleerd gezelschap aan het planten

55 Vrijwilligers zijn afgekomen op deze plantdag. Variërend van vrienden van Rob en Yvonne, tot vrijwilligers van Hoop Heggen, vrijwilligers van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel en misschien wel de meest opvallende groep, een 9-tal Oekraïners, zij worden in Wijhe begeleid door vrijwilliger Henk van de Wetering die ze ook op deze activiteit heeft gewezen.

De groep vrijwilligers uit Oekraïne
De groep vrijwilligers uit Oekraïne

Het weer zit deze ochtend niet echt mee. Donkere luchten, buien gaan af en aan en heel soms zien we de zon even. Maar het weer verhindert niet dat het een vrolijke en sfeervolle ochtend wordt. In de koffiepauze en op het eind tijdens de lunch is gezorgd voor een feestelijke omlijsting deels met gesproken woord en deels met muziek.

Maar beelden zeggen meer dan woorden, vandaar een foto impressie van dit festijn als besluit van dit artikel.

 • Kijk zo moet het, een heg planten
 • Regenpakken aan
 • De eerste boom staat erin, Links Michael Sijbom directeur Landschap Overijssel en rechts Rob Zuidema
 • Alles is goed voorbereid
 • Er wordt hard gewerkt
 • Moeder en zoon
 • Werkoverleg tussen Jantine van Hoop Heggen en enkele Oekraïners
 • Koffiepauze met een optreden
 • De Oekraïners hebben er plezier in
 • Aan het werk
 • In het verleden heeft de familie Zuidema al veel heggen en bomen geplant op andere delen van hun erf
 • kaart gebied van 1925, de stippellijntjes en groene lijnen waren heggen, singels en bomenrijen
 • Een recente kaart waarop te zien is dat er weinig over is van de heggen, singels en bomenrijen