gb-lintjesregen-anp-3

Lintjesregen voor groene vrijwilligers in Overijssel

In Overijssel zijn afgelopen week een aantal groene vrijwilligers verrast met een boodschap van hun burgemeester. Namens de koning mochten zij aan hun een onderscheiding overhandigen. In veel gevallen volgt het daadwerkelijke opspelden later...

Onderscheidingen

Zwolle: Jan Westera (72 jaar)

Bij IVN Natuureducatie is hij een van de vele vrijwilligers die overbrengen dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Zijn opleiding tot natuurgids rondde Jan Westera af met de ontwikkeling van een natuurkoffer voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Zijn idee was het begin van het IVN-project "De Groene Visite" in Overijssel en het landelijke project "Grijs, Groen en Gelukkig". Ouderen kunnen daardoor genieten van natuurbeleving en beweging in de natuur. In januari 2012 kreeg hij hiervoor de VARA-Vroege Vogels Ereprijs.

Jan Westera is ook actief bij de Bijenvereniging Zwolle bij de imkeropleiding en bij Natuurmonumenten als vrijwilliger in de Vreugderijkerwaard, waar hij onderhoudswerk doet en bezoekers rondleidt. Tot slot is hij net als Klaas van Dijken (zie hieronder) actief als vrijwilliger bij st Vogelringstation De Kooi.

Zwolle: Klaas van Dijken (75 jaar)

Klaas van Dijken is actief voor Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. Hij is vooral bezig met beheer, rondleiden en toezicht houden. Ook is hij al zo’n 15 jaar vrijwilliger bij st Vogelringstation De Kooi. Hij verzorgt excursies en rondleidingen en assisteert bij het vangen en ringen van de vogels. Hij helpt bij het restaureren en onderhouden van eendenkooi. Daarmee draagt hij bij aan het behoud van het ambacht van kooiker en de cultuurhistorische waarde van het kooikersbedrijf. Vanuit zijn geloofsovertuiging zet Klaas van Dijken zich daarnaast ook in voor de kerk.

Wierden:Teunis Kok (84)

De Wierdenaar is mede-oprichter van st Natuur en Milieu Wierden en al jaren actief bij de Hoogstambrigade Hof van Twente. Het snoeien van fruitbomen zit hem in het bloed en die passie heeft hij aan veel mensen in de regio overgedragen. Momenteel is hij vaak te vinden bij de Generatietuin Wierden, waar een uitgebreid park ontstaat waar kennis en vaardigheden over natuur en onderhoud worden overgedragen op nieuwe generaties. Hij is ook actief bij Stichting Vrienden van Szokolya (Hongarije) en bij het Progressief Platform Wierden.

Twenterand: Gerrit Schoemaker

Gerrit is al geruime tijd voorzitter van de Imkersvereniging Vriezenveen. Hij draagt de bijen en andere insecten een warm hart toe. En daar doet hij alles voor. Een aantal jaar geleden is een nieuwe bijenstal gerealiseerd, die kort daarop door een vallende boom ernstig beschadigd raakte. Mede door zijn inzet is dit onderkomen voor imker en bij weer geheel gerepareerd.

Ridder in de orde van Oranje Nassau

Zwolle: Hans de Jong (65 jaar)

Als voorzitter van IVN Zwolle, als waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta, als lid van de Lijst WaterNatuurlijk én bij zijn vorige werkgever Landstede heeft Hans zich onvermoeibaar ingezet voor natuur en milieu.

Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van Doepark Nooterhof en de komst van het Earthship daarin. Als bestuurder, vrijwilliger, fondsenwerver, natuurgids en pleitbezorger van natuureducatie is Hans de Jong betrokken bij organisaties als IVN, Natuur en Milieu Overijssel, stichting De Groene Kop van Overijssel, Groene Kerken Overijssel en stichting Wandelnet Nederland. ‘Rentmeesterschap’ staat voor hem voorop: we hebben de aarde in bruikleen en moeten daar van generatie op generatie goed voor zorgen. Hij realiseert daarvoor draagvlak en krijgt mensen in beweging.