Rosse metselbij
onbekende fotograaf

Ecowijk Meanderhof (Zwolle) doet mee aan de Nationale Bijentelling

In het weekend van 17 en 18 april vindt  de vierde Nationale Bijentelling plaats. Een aantal vrijwilligers in de ecowijk Meanderhof gaat in dat weekend een half uurtje mee tellen. Dat is leuk om te weten hoeveel solitaire bijen in het insectenhotel zitting, of we de goede bloemen zaaien en gewoon leuk om het samen te doen. Onze telresultaten worden gebruikt om meer over wilde bijen te weten te komen. En dat is belangrijk, want met een groot aantal soorten wilde bijen gaat het niet goed.

Meedoen is makkelijker dan je denkt

Het valt niet altijd mee om hommels en solitaire bijen te herkennen. Maar met het bijengidsje en met de app kom je een heel eind. De meest voorkomende bijen staan hierin. Als je vroegtijdig inschrijft krijg je dit bijengidsje (digitaal) toegestuurd. Je kan dan vast wat oefenen. Als het goed is maakt de app het nog makkelijker; dat gaan we dit jaar voor het eerst uitproberen.

Ondertussen hebben we een insectenhotel gemaakt, bijenbloemenstroken gezaaid en fruitbomen geplaatst. Wij hopen dat steeds meer bijen zich bij ons thuisvoelen.

De Bijenbeweging Overijssel ondersteunt in Overijssel de Bijentelling. Via de Bijenbeweging Overijssel kan je in aanmerking komen voor een financiële bijdrage om je nieuwe wilde-bijenplannen te verwezenlijken. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Insectenhotel voor bijen, vlinders, zweefvliegen, gaasvliegen en meer...
Insectenhotel voor bijen, vlinders, zweefvliegen, gaasvliegen en meer...  -  Erik de Kruif

Landelijk onderzoek

Vorig jaar telden ruim 10.000 mensen in totaal ruim 130.000 bijen. Met nog meer mensen kunnen er nog meer gegevens worden verzameld zodat we deze belangrijke dieren kunnen behouden voor het bestuiven van ons voedsel.

“Onderzoekers gebruiken deze resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen landelijk of in bepaalde regio’s toe- of afnemen”, vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Volgens Biesmeijer moet er minimaal vijf jaar achter elkaar geteld worden om trends in bijenpopulaties helder te krijgen, en invloeden zoals het weer uit te kunnen sluiten. Na deze vierde telling kan er dus al voorzichtig gekeken worden naar veranderingen in de bijenpopulaties.

Bijen bedreigd

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Meer dan de helft van de in Nederland voorkomende wilde bijen is bedreigd, of zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben te lijden onder de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking en ons groenbeheer. Dit is een groot probleem, want bijen zijn erg belangrijk voor ons. “Bijen en andere insecten bestuiven namelijk 80% van alle eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten” vertelt Biesmeijer. Zonder bijen komt een groot gedeelte van ons voedsel dus in gevaar.

Hoe tel je mee?

Deelnemers kunnen zich via de bovenstaande blauwe knop rechtstreeks inschrijven op de site van de Bijentelling. Voorinschrijvers ontvangen de komende weken informatie en weetjes over de bij, en natuurlijk tips om straks goed te kunnen tellen. Ook is het bijengidsje en telformulier al te downloaden, waarmee je de 16 meest voorkomende soorten bijen in je tuin gemakkelijk herkent. Tellen kan dit jaar direct in de tuin via je smartphone of tablet. Op de website staan bovendien tips hoe je de wilde bij kunt helpen aan meer voedsel of nestgelegenheid in je tuin.

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen. Zo kunnen we de bij beter helpen beschermen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.