Veldschuur Regge
Natuurwerkgroep Regge restaureert oude schuur aan de Regge.

Natuurwerkgroep Regge restaureert oude schuur aan de Regge.

Werken in de natuur kan op dit moment niet i.v.m. de Corona maatregelen, maar gelukkig vonden leden van de natuurwerkgroep Regge een nuttig alternatief: Het restaureren van een oude vervallen schuur aan de oever van de Regge, afgebeeld op de foto hierboven. Ze werkten coronaproof In duo’s aan dit project. Een belangrijk doel was dat de oude veldschuur behouden zou blijven voor bepaalde vogels (uilen) en voor vleermuizen in dit gebied. Een bijkomend cultuurhistorisch aspect is dat de veldschuur hiervóór, met voorheen ook een groentetuin, kippenverblijf en weide, toebehoorde aan de heer Broeze, deze was in het dorp Hellendoorn bekend als “Klepperderk” (dorpsomroeper). Om die reden hebben de Reggedalvrijwilligers aan het naast gelegen struinpad de naam Broezepad gegeven. Dat de natuur ook nog baat heeft bij dit project wordt verderop in dit artikel toegelicht. Groenbezig.nl ging kijken.

Leden van de werkgroep voor de schuur,  van links naar rechts Hans Hofman, Marten Westra en Johan ten Dam
Leden van de werkgroep voor de schuur, van links naar rechts Hans Hofman, Marten Westra en Johan ten Dam

Mooi ingepast in het landschap

Als ik aan kom rijden zie ik de schuur al van enige afstand. De schuur is een mooi element in het landschap met name ook omdat hij omgeven is door zowel jonge als oude (fruit)bomen die daar een plekje hebben gekregen omdat ze elders weg moesten. Het vormt een harmonisch geheel daar aan de oever van de Regge.

De schuur heeft het moeilijk gehad de afgelopen decennia tijdens de herinrichting van het gebied. Niemand voelde zich verantwoordelijk voor deze schuur waardoor hij behoorlijk in verval raakte vertelt Marten Westra, één van de leden van de werkgroep. “Uiteindelijk hebben wij ons erover ontfermd samen met Landschap Overijssel”. De asbest werd gesaneerd, er kwam een nieuwe vloer in. Ook de buitenkant werd daar waar nodig opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. De schuur ziet er daardoor op het eerste gezicht weer als nieuw uit. De werkgroep heeft degelijk werk geleverd.

De veldschuur ingepast in het landschap
De veldschuur ingepast in het landschap

Ruimte voor flora en fauna

Zoals ik al schreef, de natuur heeft er baat bij dat de schuur is opgeknapt. Alleen al de bomen die elders weg moesten en hier een nieuw plekje gekregen hebben. Marten vertelt: “We hebben ook speciale ingangen gemaakt voor vleermuizen, steenuilen en kerkuilen” Uilen kwamen al langer voor in de omgeving, maar de fruitbomen met de veldschuur bieden ook een rustige plek voor het nestelen van zowel steenuilen als andere uilensoorten.

Roestplaats

Ook zijn er een aantal doorgeschoten sparren behouden gebleven als roestplaats voor de uilen. De term roestplaats was nieuw voor mij, dat moest ik echt opzoeken. In de winter groeperen uilen zich om overdag een uiltje te knappen. Warm tegen elkaar aan. Dat unieke gedrag heet roesten. Even verder in de richting van de Regge staan ook nog een paar knotwilgen waarin de uilen ook graag schuilgaan.

Zoals de veldschuur, omgeven door bomen, er nu bij ligt is het de verwachting dat deze ook geschikt is voor vleermuizen. Reden waarom daarvoor nu ook een verblijfs- en kraamkamer in de wanden is opgenomen.

Deze plek heeft overigens ook een educatief doel, omdat belangstellenden tijdens een excursie uitleg kunnen krijgen over de verschillende soorten nestkasten.

De voorziening voor vleermuizen en de kerkuilen
De voorziening voor vleermuizen en de kerkuilen

Brandrode runderen

Johan ten Dam vertelt nog: “Met enige regelmaat grazen in dit gebied ook brandrode runderen. Er is net vorige week een kalfje geboren”. Johan geeft aan het leuk vinden als daar ook foto’s van worden gemaakt. Coronaproof verplaatsen we ons daarom naar het weiland waar de runderen op dat moment grazen. Brandrode runderen kunnen het hele jaar buiten zijn. Moeder en zoon poseren even later fraai voor de foto.

 Brandrode runderen, moeder en stierkalf
Brandrode runderen, moeder en stierkalf

Hoog water langs de Regge

Als ik vertel dat ik ook nog graag foto’s wil maken van hoog water langs de Regge en hun advies vraag waar ik dat het beste kan doen komen de heren al snel tot de conclusie waar ik dat het beste in beeld kan brengen. In de nabijheid van de Marsdijk. Als ik na het bezoek daar naar toe ga blijkt dit inderdaad te kloppen. Het natuurgebied daar heet de Tatums en ik kan er een fraaie serie maken. De natuurwerkgroep Regge heeft zondermeer een prachtig werkgebied.

De Regge bij hoog water, natuurgebied de Tatums
De Regge bij hoog water, natuurgebied de Tatums

Weersomstandigheden

Een paar dagen na mijn bezoek valt er een dik pak sneeuw. Omdat ik voor een andere winterse fotoserie die ik in gedachten heb opnieuw in die buurt kom besluit ik om ook nog even bij de schuur langs te gaan om ook daarvan foto’s in winterse omstandigheden te maken. Dat is de reden waarom dit artikel foto’s zonder en met sneeuw heeft.

Hieronder volgt nog een kleine foto-impressie, zowel van de Regge als van het schuurtje.

  • De hoofdfoto een week na mijn eerste bezoek
  • Lentebode bij de veldschuur
  • 2e vleermuizentoegang veldschuur
  • uitzicht vanuit de veldschuur over de Regge
  • Winterse omstandigheden langs de Regge
  • Hoog water Regge
  • De Regge, natuurgebied Koemaste bij het vallen van de avond.
  • De Regge, vogelrijk gebied