IMG_7474
“Veldgids Hommels van Nederland en België”

Recensie “Veldgids Hommels van Nederland en België”

Het is altijd fijn als er een nieuwe veldgids verschijnt met determinatiesleutels en tekeningen en foto’s. De veldgids Hommels in Nederland en België is eind 2022 uitgegeven en kan dus mooi dit voorjaar uitgeprobeerd worden. De gids is van een prettig formaat en past goed in de rugzak.

De gids is op dezelfde manier vormgegeven als de andere veldgidsen van de KNNV.

In deze gids staat een inhoudsopgave van 9 hoofdstukken, waarin onder andere de bouw van een hommel, hun levenswijze, de biotopen en bedreiging en bescherming beschreven worden. Ook komt het herkennen en onderzoeken van hommels aan bod. Het boek beschikt over een eenvoudige tabel om snel een hommel uit één van de vijf groepen: bruinruggen, roodkonten, geelkonten, witkonten en koekoekshommels te kunnen herkennen, maar ook een complete tabel, waarin de echte specialist mee uit de voeten kan. Een determinatietabel met structuurkenmerken als de achterlijfspunt, de kop, het middenbasitarsus en de punctuering van de zijkant van het tergiet.

Er staan drie bijlages in het boek. Kleurplaten van de hommels in Nederland en België. Een overzicht van het mannelijke genitaal van hommels. En een naamlijst van hommels in Nederland en België.

Op pagina 94 tot en met 157 worden alle voorkomende hommelsoorten beschreven: met twee kleurenfoto’s op de linkerpagina en een beschrijving met tekening van zowel man als vrouw op de rechter. Tevens staan (Latijnse) naam, gelijkende soorten, voorkomen, biotoop en levenswijze van de betreffende hommel beschreven.

Hoewel hommels makkelijke insecten zijn – ze willen vooral veel bloemen- is het toch hommeles met de hommel. In Nederland staat 17 procent van de hommels op de Rode Lijst als kwetsbaar, (ernstig) bedreigd of verdwenen.

De gids is op dezelfde manier vormgegeven als de andere veldgidsen van de KNNV. Samen met de veldgids Nederlandse flora, korstmossen, zeewieren, schelpen, vogeltrek, Europese zoogdieren, kevers, zweefvliegen, sprinkhanen en krekels, libellen en amfibieën en reptielen vormt dit een prachtige verzameling waarin je als natuurminnend buitenmens iedere vondst of ontdekking een naam kan geven. Het is een zeer uitgebreid en goed naslagwerk, voor de beginnende ‘hommelaar’, die zeker een ervaren hommelonderzoeker kan worden.

Tekst: Martijn Kos, Vincent Kalkman, John Smit, Illustraties: Martijn Kos, Jeroen de Rond en Naturalis, 180 pagina’s, KNNV uitgeverij: www.knnvuitgeverij.nl , ISBN 9789050118996, € 32,95 hardcover, eerste druk 2022

Tot slot nog wat hommelweetjes:

* In het voorjaar zijn bloeiende wilgen van groot belang voor de hommels.

* In Europa heeft de das een voorliefde voor hommelnesten.

* Mieren zijn nestpredatoren van hommels.