boerenlandvogel 2021 overhandiging prijs
Overhandiging van de prijs - Marja van Harten

Weidevogelvrijwilliger van het jaar 2021

Sinds 2019 mag een nieuw team Boerenlandvogelbescherming  van Landschap Overijssel de weidevogelvrijwilliger van het jaar benoemen. Dit team is sindsdien op zoek gegaan naar een vernieuwer of vernieuwers die een bijzondere prestatie of opmerkelijke werkwijze combineren met passie voor de boerenlandvogels en/of mooie resultaten.

Het team heeft nagedacht welk onderdeel of aspect van de boerenlandvogelbescherming belangrijk was om de prijs toe te kennen. Het organiseren van de inzet van vrijwilligers organiseren werd als doorslaggevend beschouwd. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe vrijwilligers zich thuisvoelen en een plek kunnen vinden in de groep, en hoe de hele groep daaraan meewerkt.

De prijs
De prijs  -  Marja van Harten

Voorgaande jaren

In 2019 ging de prijs naar een duo, Gerrit Jan Hemmink en Johan Andela. Een duo, een agrariër met zijn vaste vrijwilliger, die door samen te werken mooie resultaten boekt.

In 2020 hadden wij geen vrijwilliger van het jaar vanwege de afgelasting van de startochtend. Corona gooide roet in het eten.

Uitreiking in coronatijd...

Dit jaar wilden we hoe dan ook de prijsuitreiking door laten gaan. Het vrijwilligerswerk voor boerenlandvogels is belangrijk omdat het laat zien dat agrariers en groene vrijwilligers elkaar nodig hebben.

Een uitreiking in een zaal vol met beroenlandvogel-vrijwilligers zat er nu nog niet in. Vandaar dat slinkse plannen nodig waren...

  • We maakten onder valse voorwendselen een afspraak op een stormachtige donderdagochtend. Geïnteresseerd vooral naar hun manier van werken.
  • Geheel coronaproof zaten we buiten in de schuur met een kop koffie.
  • En daarna kwam de overval…
  • We zijn hier niet alleen omdat we willen weten hoe jullie succesvol nieuwe vrijwilligers opvangen, maar ook voor het voorlezen van het volgende verhaal

Alle vrijwilligers bedankt!
Alle vrijwilligers bedankt!  -  Marja van Harten

Juryrapport

Dit verhaal gaat over een duo. Een duo dat gezamenlijk een boerenlandvogelgroep coördineert. Na een aanloop- en inwerkperiode in 2018 hebben zij vanaf 2019 met veel energie deze groep weer op poten gezet.

Diverse cursussen voor de boerenlandvogels volgden zij en ze voerden de kennis door in hun groep. Ze maakten een speerpunt van het uitdragen van kennis en het vergroten van de betrokkenheid bij de boerenlandvogels onder het publiek. Dit deden ze door het geven van lezingen en het opzoeken van de media. Daarnaast heeft het digitaal invoeren van gegevens in de boerenlandvogelmonitor ook een impuls gekregen.

Verder waarderen we dit ondernemende duo omdat:

  • Krantenartikelen over de drone én vrijwilligers leverden in het afgelopen seizoen veel nieuwe enthousiaste beschermers op in de groep
  • De groep zichtbaar is gemaakt op de vrijwilligersbank van diverse regionale gemeentes
  • Het duo zorgt ervoor dat de nieuwe vrijwilligers in een warm bad terechtkomen. Ze ontmoeten hen eerst voor een intakegesprek alvorens ze het veld in te sturen met een ervaren vrijwilliger
  • Een kritische blik is hen niet vreemd. Hun mening laten ze horen en ze durven vragen te stellen
  • Ze zijn alltijd zeer vroeg aanwezig op iedere activiteit, zodat ze nieuwe mensen goed kunnen opvangen en ondersteunen. Ze versterken en moedigen elkaar aan
  • Het zijn mannen met passie voor de boerenlandvogels én de mensen die daarbij horen

De weidevogelprijs gaat dit jaar naar:

Daarom willen we dit duo graag in het zonnetje zetten.

Sent Regeling en Pieter Schut
van IVN Raalte weidevogelwerkgroep

Bescheiden als ze zijn dragen ze deze prijs op aan hun vrijwilligers! Zonder vrijwilligers geen vrijwilligerswerk:

We willen deze prijs opdragen aan alle vrijwilligers in onze groep. De ‘oude garde’ die met veel enthousiasme de nieuwe vrijwilligers opleidt en die de groep mede vorm gaf Ze dragen hun enthousiasme nog steeds. Maar zeker ook aan alle anderen die betrokken zijn bij het werk voor Boerenlandvogels Alleen samen kan je de benodigde werkzaamheden ieder jaar weer met veel plezier en inzet doen.”