WijKwekerij 'De Verbinding' Zwolle
Otto Veerman, beheerder van de WijKwekerij

WijKwekerij voor het Stadshager Bos

Onlangs is de WijKwekerij in Stadshagen geopend. Deze verzamelplek van jonge bomen gaat dienen als het voorportaal naar het Stadshagerbos. De bomen die hier tijdelijk dicht op elkaar geplant worden komen straks in het bos volledig tot hun recht. Met deze WijKwekerij wordt een nieuwe stap gezet om een droom te laten uitkomen. De droom van een groot aantal Stadshagenaren die vinden dat in deze nieuwbouwwijk het aantal bomen te laag is. 
Lees verder als je wilt weten wat de betekenis zal zijn van de droom van deze bewoners.

Een lijsterbes voor de WijKwekerij, cadeau van Lieveke Crombach (namens de provincie Overijssel) en Erik de Kruif (namens de Meanderhof)
Een lijsterbes voor de WijKwekerij, cadeau van Lieveke Crombach (namens de provincie Overijssel) en Erik de Kruif (namens de Meanderhof)  -  Erik de Kruif / Ria Marteijn

De droom van Stadshagen

Het Stadshager Bos, de droom van veel bewoners van deze grote nieuwbouwwijk, is weer een stap dichterbij gekomen. Op de Natuurwerkdag van vrijdag 4 november is veel bosopslag gerooid bij het Westerveldsebos in Zwolle. Deze boompjes van 30 tot 70 cm groot zijn uitgestoken en verplaatst naar de WijKwekerij langs de Oude Wetering in Stadshagen. Daar worden ze uitgeplant en mogen ze opgroeien tot grotere bomen.

Vanuit de WijKwekerij worden de bomen uitgeplant in het nieuwe Stadshager Bos. De definitieve plek van het bos moet nog vastgesteld. Samen met mensen van de gemeente en de provincie gaan we ervoor zorgen dat er een locatie aangewezen gaat worden.

Het Stadshager Bos zal een plek zijn waar bewoners van de wijken Westenholte en Stadshagen kunnen wandelen, sporten, genieten van de natuur en van de aanwezige voedselplanten. Hoe het bos er precies uit komt te zien en waar het komt is nog een verrassing, ook voor de initiatiefnemers. Bewoners van deze wijken hebben daar namelijk nog invloed op. In een speciaal 'Atelier' zijn de eerste contouren daarvoor geschetst. In de komende periode is er meer ruimte voor inbreng van omwonenden.

boompjes voor het Stadshagerbos
boompjes voor het Stadshagerbos  -  Erik de Kruif

WijKwekerij 'De Verbinding': voorportaal Stadshager Bos

De WijKwekerij is een initiatief van wijkbewoner Spencer Roozeboom en oud-wijkbewoner Arjan Broer. Deze WijKwekerij vangt boompjes op die elders overbodig zijn (geworden), om ze later op andere plekken uit te planten. Daarbij geldt de 70-20-10 regel: 70% is uiteindelijk bedoeld voor het Stadshager Bos, 20% voor groene buurtinitiatieven in de wijk, en 10% voor particulieren die een boom in hun tuin willen.

De 'Boswachters' van de WijKwekerij zijn Otto Veerman en Bram Piersma. zij zullen er voor zorgen dat de bomen een zo goed mogelijk thuis hebben in deze tijdelijke omgeving. Deze boswachters worden ondersteund door vrijwilligers van het Stadshager Bos i.o.

De WijKwekerij ligt langs de Oude Wetering / Moutmolenstraat, nabij Kindcentrum de Paperclip. De WijKwekerij krijgt de naam 'de Verbinding'. Dit naar aanleiding van het gezondheidshuis dat eerder met die naam op deze plek gevestigd was.

Boompjes voor het Stadshagerbos
Boompjes voor het Stadshagerbos  -  Erik de Kruif

WijKwekerij geopend door wethouder van Willigen

De WijKwekerij is woensdag 25 december officieel geopend. Bewoners van de wijk kunnen nu hun straten en tuinen verder te vergroenen en zo bij te dragen aan biodiversiteit, verminderen van de hittestress en verbeteren van de bodem. Wijkwethouder Michiel van Willigen nam de officiële opening voor zijn rekening door de eerste plant naar de kwekerij te brengen.

De betekenis van een bos voor Stadshagen

Stadshagen is de nieuwste wijk van Zwolle. Een echte Vinex-wijk met hier en daar een oude boerderij. De wijk is opgezet met kleine buurten, met grote lanen (met bomen!) en parkjes. Stadshagen is onderdeel van de Mastenbroekerpolder, de oudste polder van deze omvang van Nederland, uit 1364. Het ontwerp van Stadshagen is geïnspireerd door deze polder: grootse gebaren, weidse uitzichten en weinig bomen.

Dwars door de wijk loopt langs de Oude Wetering het Twistvlietpark. Deze strook maakt onderdeel uit van de Groene Vingers van de stad Zwolle en is als ecologische verbinding van groot belang.
Onderdeel van deze groene verbinding is een aantal bosjes. Een echt bos ontbreekt echter. Het aantal aangeplante bomen is, blijkt nu, veruit minder dan gezond is voor de bewoners van deze wijk.

Bomen voor het Stadshagerbos
Bomen voor het Stadshagerbos  -  Jan Burgman

Bewoners zijn sterk betrokken bij het Stadshagerbos

Al enige tijd zijn buurtbewoners samen bezig om in samenwerking met de Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel te komen tot een plan voor het Stadshager Bos. Bewoners van nu bepalen het bos voor toekomstige generaties is. Als je daaraan een bijdrage wilt leveren, dan kan je in dit formulier je aangeven hoe je wilt helpen: als boswachter, als knotter, als aanplanter, als onderhouder, als financier, als compensatie voor je CO2. Zo kan iedereen betrokken zijn op een eigen manier.

Boompjes voor het Stadshagerbos
Boompjes voor het Stadshagerbos  -  Jan Burgman

Het Stadshagerbos keert terug...

Het Stadshager Bos moet daar verandering in brengen. Het moet een bos worden van en voor bewoners. Om te wandelen, om te sporten, te spelen, je hond uit te laten en meer. Maar natuurlijk ook voor de biodiversiteit, de rust, en de vastlegging van CO2. Ook een voedselbos kan deel uitmaken van het geheel.

Het is een nieuwe naam maar het bos is niet nieuw: tussen 100 en 500 na Chr. heeft hier een dicht moerasbos gestaan. Hierna verdween dit bos in een moerassig gebied dat aan het einde van de middeleeuwen, 660 jaar geleden, werd drooggelegd omdat Hanzestad Hasselt weidegrond zocht voor de ossen die ze haalden uit Denemarken.
Restanten van het moerasbos zijn in 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas.

Dankbaar voor de gift van het Parnassiaveldje Westerveldsebos aan de WijKwekerij
Dankbaar voor de gift van het Parnassiaveldje Westerveldsebos aan de WijKwekerij