231207 Eikenhakhoutbrigade Tubbergen
Eiken Hakhout Brigade Tubbergen

Groene vrijwilligers in het zonnetje gezet

Honderd mensen en organisaties in Overijssel die zich vrijwillig hebben ingezet voor hun omgeving, ontvangen jaarlijks de Overijsselse Vrijwilligers Prijs. Daaronder valt ook de Groene Vrijwilligers Prijs, speciaal voor vrijwilligerswerk op het gebied van natuur. Wie ontvingen deze prijs in 2023?

Almelo

Laura Brummelhuis zet zich als coördinator vanuit IVN Almelo onvermoeibaar in voor de Groene Visite. De vrijwilligers van De Groene Visite bezoeken immobiele dementerende ouderen in verzorg- en verpleeghuizen. Met behulp van een koffer gevuld met ‘natuur’ uit de eigen omgeving prikkelen zij de zintuigen van de bewoners. Daardoor komen herinneringen boven en ontstaan gesprekken. De ouderen hebben een gezellig uur met elkaar en met de vrijwilligers.

Lees het verslag van een Groene Visite

Lees meer over de IVN-groepen die een prijs hebben gewonnen.

Borne

Landgoed de Zwanenhof, gevestigd in een voormalig klooster te Zenderen, is een prachtige rustgevende plek waar mensen kunnen herstellen. Ria Klein Koerkamp is op de Zwanenhof dé vrijwilliger die met veel plezier de groente- en kruidentuin verzorgt. Zij heeft door haar jarenlange ervaring enorm veel kennis van zaken. Ze zorgt niet alleen heel goed voor al het groen, maar deelt ook al haar kennis op een mooie wijze met haar collega’s.

Werkgroep Veldlessen van IVN Zwolle
Werkgroep Veldlessen van IVN Zwolle

Dalfsen

De Werkgroep Veldlessen van IVN Zwolle in de Vechterweerd geeft al twintig jaar veldlessen aan kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen in de gemeenten Dalfsen en Zwolle. In die tijd hebben de vrijwilligers zo’n 12.000 leerlingen en 3.000 begeleiders laten kennismaken met de natuur en het drinkwater in de Vechterweerd, in samenwerking met Vitens.

Lees meer over de veldlessen

Dinkelland

Chris van Benthem is oprichter van Stichting Behoud Twents Landschap. Deze is opgericht om het het fraaie Twentse coulisselandschap, met zijn grote biodiversiteit, te beschermen en behouden. Vele boerenerven zijn al behouden gebleven door de inzet van de vrijwilligers.

Deventer

De plantenwerkgroep Deventer is een samenwerking tussen IVN en KNNV. De leden van de werkgroep organiseren excursies in stadsnatuur en natuurgebieden in Deventer en Olst en omgeving. Ze inventariseren voor Floron, de landelijke organisatie die de verspreiding van wilde planten onderzoekt, en voor Stichting IJssellandschap. Gerrit Hendriksen, een actieve, enthousiaste florist en insectendeskundige, nam de prijs in ontvangst.

Zorgend Landschap uit Enschede
Zorgend Landschap uit Enschede

Enschede

Project Zorgend Landschap geeft mensen met een zorgvraag de kans om actief te zijn in een groene omgeving. De natuur heeft positieve effecten op ziektes als dementie. De vrijwilligers begeleiden het project samen met professionals van Carintreggeland en Landschap Overijssel.

Lees het verhaal van Sjef

Werkgroep Grintenbosch
Werkgroep Grintenbosch

Haaksbergen

Sinds 2004 geven de vrijwilligers van Werkgroep Grintenbosch les over de natuur aan basisscholieren uit Haaksbergen. Natuurmonumenten biedt dit programma samen met IVN Haaksbergen aan. Dankzij de inzet van de vrijwilligers hebben al zeker 2600 basisscholieren kennisgemaakt met de natuur van het bos.

Hardenberg

Jari Kampjes is actieve vrijwilliger bij Stichting NICHE, die zich bezighoudt met natuurbescherming en mensen verbindt aan milieu en leefomgeving. Jari doet veel vogeltellingen en nachtvlinderinventarisaties. Ook is hij actief voor Natuuractiviteitencentrum De Koppel, de Aquatische Werkgroep Oost-Nederland (RAVON) en de BijenWerkgroep Oost-Nederland.

Groengroep Haarle
Groengroep Haarle

Hellendoorn

De Groengroep Haarle bestaat uit actieve inwoners. Zij hebben sinds 2016 het buitengebied van Haarle landschappelijk aantrekkelijker gemaakt en de biodiversiteit vergroot. Zij werken aan een betere aansluiting met omliggende natuurgebieden als de Sallandse Heuvelrug en het Boetelerveld, zodat de recreatiedruk over een groter gebied kan worden gespreid.

Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg
Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg

Hengelo

Jan Zwienenberg en Gerrit Haverkamp zijn namens IVN en KNNV al jaren dé experts op het gebied van (bijzondere) bomen in Hengelo. Tijdens hun wekelijkse fietsrondje brengen ze de (monumentale) bomen in de stad in kaart. Ze werkten onder meer mee aan de Bijzondere Bomenlijst, ontdekten het stadsarboretum Klein Driene en hielpen met de bomenverordening van Hengelo. Tevens zijn ze lid van de Groene Tafel.

De vrijwilligers van Markelokaal
De vrijwilligers van Markelokaal

Hof van Twente

MarkeLokaal is een samenwerkingsverband van burgers, ondernemers, boeren en grondeigenaren. Zij streven naar een zelfvoorzienende lokale economie en naar herstel van biodiversiteit, landbouwgrond en gemeenschapszin. De voortrekkers van deze groep, Jan ten Tije en Gerard Hazewinkel, werken met grote passie en inzet aan landschapsbeheer. Ze verbinden mensen met een groene, duurzame leefomgeving.

Kampen

Natuurvereniging IJsseldelta is actief in natuurstudie en natuurbescherming in Kampen en omgeving. De vrijwilligers maken mogelijk dat mensen onder deskundige leiding genieten van de natuur. Jessica Borst en de andere vrijwilligers verzorgen natuureducatie, onderzoeken de natuur, organiseren excursies en betrekken de jeugd bij de natuur.

Losser

Werkgroep Kruidentuin IVN Oldenzaal-Losser beheert vanaf 1992 een zelfplukkruidentuin bij Verpleeg- en Verzorgingshuis Zorggroep St. Maarten in Losser. Deze is vrij toegankelijk voor publiek en vooral voor de bewoners van het tehuis. De vrijwilligers werken met de bewoners ook in de bewonerstuin. Samen buiten aan het werk zijn is goed voor de sociale contacten van de bewoners.

Buurtmoestuin De Buurtakker Oldenzaal
Buurtmoestuin De Buurtakker Oldenzaal

Oldenzaal

De Buurtakker was 10 jaar geleden de eerste buurtmoestuin van Oldenzaal. Samen met WBO Wonen begon initiatiefnemer en voorzitter Henry Otter met een aantal buren op een braakliggend stuk grond eigen voedsel te verbouwen. Inmiddels is De Buurtakker een ecologische moestuin, die bijdraagt aan de vergroening van Oldenzaal, de biodiversiteit vergroot, hittestress tegengaat én de contacten in de buurt versterkt.

Alle vrijwilligers uit Olst-Wijhe die een prijs kregen, waaronder de Uilenwerkgroep
Alle vrijwilligers uit Olst-Wijhe die een prijs kregen, waaronder de Uilenwerkgroep

Olst-Wijhe

Veel soorten uilen staan op de rode lijst. Daarom startten Hans de Jonge en Gerard Overmars in 2003 de Uilenwerkgroep van IVN Olst-Wijhe, die tegenwoordig zo’n twaalf leden telt. Zij plaatsen nestkasten, bezoeken die om te zien of ze bewoond zijn en zorgen ervoor dat de jonge vogels worden geringd. Ook verzamelen ze gegevens die ze delen met SOVON, de wetenschappelijke organisatie voor vogelonderzoek in Nederland.

De Ommer Vechtzomp
De Ommer Vechtzomp

Ommen

Bouwgroep Ommer Vechtzomp heeft op ambachtelijke wijze een volledig houten boot gebouwd. Tijdens dagelijkse rondvaarten in deze boot kunnen geïnteresseerden ’s zomers kennismaken met de prachtige natuur rondom de Vecht.

Raalte

De enthousiaste vrijwilligers van de Werkgroep Dorpsboomgaard Heino maken de dorpsboomgaard van Heino en omgeving mooier en meer biodivers. Ze betrekken dorpsgenoten bij de boomgaard om ze wat mee te geven – letterlijk en figuurlijk. Een persbericht vind je hier.

Rijssen-Holten

Wim Baan is een van de drijvende krachten achter de Weidevogelvereniging Rijssen-Holten. Ook is hij coördinator van informatiecentrum ’n Witten op de Borkeld van Staatsbosbeheer. Een fijne vrijwilliger waar de natuur al jaren op kan bouwen! Wim is ook al jaren voorzitter van IVN Rijssen-Enter en vandaaruit de stuwende kracht om veel in de natuur te doen. Onlangs heeft hij samen met anderen de JeugdNatuurClub opgericht.

Clarien Cornelisse
Clarien Cornelisse

Staphorst

Clarien Cornelisse nam het initiatief om haar omgeving groener te maken en zette het Prachtlint in Staphorst op. Zij betrok daar inwoners, scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij. Het Prachtlint is een natuurparel die door heel Staphorst loopt, goed voor de biodiversiteit en de saamhorigheid.

Steenwijkerland

Een kleine ploeg toegewijde vrijwilligers van Landgoed De Oldenhof bij Vollenhove helpt bij het onderhoud. Zij zorgen voor het huis, de historische fruit- en moestuin en het omringende parkbos. Ook docenten en studenten van MBO TERRA Meppel helpen mee en doen zo de nodige werkervaring op.

Twenterand

De Telgroep Engbertsdijksvenen bestaat al meer dan dertig jaar. Dat maakt de Engbertsdijksvenen een van de gebieden waar het langst vogels gevolgd worden. De telgroep levert op professionele wijze onderzoeksgegevens aan die van belang zijn bij het beheer door Staatsbosbeheer. Ook geeft de groep advies over de herstelwerkzaamheden van de Engbertsdijksvenen.

EikenHakhoutbrigade wint de prijs in de gemeente Tubbergen
EikenHakhoutbrigade wint de prijs in de gemeente Tubbergen  -  Arjen Nieuwenhuis

Tubbergen

De vrijwilligers van de Eiken Hakhout Brigade in Tubbergen zetten zich in voor het beheer van hakhout, iets wat vroeger door boeren werd uitgevoerd. Dit beheer draagt bij aan het behoud van een divers ecosysteem. Het komt ten goede aan talloze dieren en planten in de omgeving, waaronder het zeldzame vliegend hert. Coördinator Hans Kamerling nam de oorkonde in ontvangst.

Op YouTube staat een filmpje over de Eiken Hakhout Brigade en de prijs.

Hoogstambrigade Hof van Twente is actief in Wierden en Rijssen-Holten
Hoogstambrigade Hof van Twente is actief in Wierden en Rijssen-Holten

Wierden

De Hoogstambrigade Hof van Twente werkt in de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten. Van oktober tot maart snoeien de vrijwilligers wekelijks hoogstambomen op terreinen van particuliere eigenaren, gemeente en Landschap Overijssel. Dat maakt het makkelijker om bij aanplant van nieuwe bomen ook te kiezen voor fruitbomen, wat goed is voor de biodiversiteit.

Knotploeg Hasselt
Knotploeg Hasselt

Zwartewaterland

De Knotploeg Hasselt is al decennia lang actief in de regio Zwartewaterland met het onderhoud van knotwilgen. Dit heeft een positief effect op landschap en natuur. Namens de wilgenknotters nam Jeroen Bredenbeek de oorkonde in ontvangst. De prijs is toegekend ‘voor verricht werk dat onbetaalbaar is’.

Trash Hunters gaan het Zwartewater bij Zwolle af om op afval te jagen
Trash Hunters gaan het Zwartewater bij Zwolle af om op afval te jagen

Zwolle

De enthousiaste vrijwilligers van Trash Hunters Zwolle ruimen afval in en rond de Zwolse Stadsgracht en het Zwarte Water op. Dat doen ze vanuit kajaks en sups. De vrijwilligers stimuleren stadgenoten om werk te maken van een schone leefomgeving. Mensen die meehelpen hebben een leuke ochtend en worden zich bewust van hun eigen gedrag als het om afval gaat.